Liên kết

Video


ban quản lý dự án

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Ngày đăng: 07/11/2014 | Lượt xem: 2468

 I. Chức năng:
 
Là đơn vị trực thuộc UBND huyện có chức năng giúp UBND huyện xây dựng hồ sơ các dự án đầu tư, chỉ đạo, giám sát các dự án đầu tư thuộc huyện quản lý.
 
 
II. Nhiệm vụ:
 
- Phối hợp với các ban ngành chức năng xây dựng kế hoạch đầu XDCB hàng năm trình UBND huyện phê duyệt.
 
- Thực hiện trách nhiệm chủ đầu tư khi được ủy quyền.
 
- Thực hiện giám sát và thuê TVGS thi công các công trình xây dựng theo quy định.
 
- Lập hồ sơ thanh lý hợp đồng với các đơn vị thi công, hồ sơ hoàn công, nghiệm thu công trình, thanh quyết toán công trình theo quy định. Bàn giao công trình do Ban trực tiếp làm chủ đầu tư.
 
- Huy động vốn đầu tư các dự án.
 
 
III. Thông tin liên hệ:
 
1.      Email: bqldadtxdcb_bavi@hanoi.gov.vn
 
2.      Điện thoại CQ: 0433.863.513
 
3.  Danh sách lãnh đạo. 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Trần Quang Khuyên

Giám đốc

 

0912773573

2

Nguyễn Ngọc Mạnh

Phó GĐ

 

0989161973

3

Lưu Đình Hạnh

Phó GĐ

 

0915151336

 

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 97
  • Tổng lượng truy cập: 20.664.775