Liên kết

Video


thủ tục hành chính cấp xã

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Quy trình đánh giá “Học tập cộng đồng” cấp xã
Trình tự thực hiện

Bước 1: UBND cấp xã lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Ba Vì.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, trả phiếu tiếp nhận và hẹn kết quả cho tổ chức;

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện chuyển hồ sơ cho Phòng GD&ĐT thụ lý giải quyết;

Bước 4: Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ giải quyết và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện nhận kết quả giải quyết TTHC của Phòng GD&ĐT và trả kết quả theo phiếu hẹn; hoàn thiện và lưu hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Ba Vì: Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Tờ trình của UBND xã, phường

2. Báo cáo kèm theo các minh chứng phù hợp với các tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng “ Cộng đồng học tập” của phường có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường;

3. Biên bản tự kiểm tra, đánh giá xếp loại “ Cộng đồng học tập” cấp xã

số lượng: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày) - Phòng GD&ĐT: 10 ngày - Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt: 03 ngày.
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Phòng GD&ĐT

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

+ Thông tư số 44/2014/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư Quy định về đánh giá xếp loại “ Cộng đồng học tập” cấp xã.

Quyết định số: 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

In bài viết Email bài viết

các tin khác

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 154
  • Tổng lượng truy cập: 22.091.329