Liên kết

Video


thủ tục hành chính cấp xã

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Trường phổ thông dân tộc bán trú lập hồ sơ theo quy định và gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, trả phiếu tiếp nhận và hẹn kết quả cho tổ chức.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện chuyển hồ sơ cho Phòng GD&ĐT thụ lý giải quyết.

Bước 4: Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện: Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

2. Bản sao quyết định thành lập trường của UBND cấp huyện;

3. Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai đề án đầu tư thành lập trường. Báo cao cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: Các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính phục vụ hoạt động giáo dục; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;

4. Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị.

01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày - Phòng GD&ĐT: 17 ngày; - Trưởng phòng GD&ĐT phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện

Trường phổ thông dân tộc bán trú

Cơ quan thực hiện

Phòng GD&ĐT Huyện

Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục của Trưởng phòng GD&ĐT

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu

1. Có quyết định thành lập trường của chủ tịch UBND cấp huyện;

2. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt độnggiáo dục tương ứng với từng cấp học theo quy định tại nghị định này và có thêm các điều kiện sau:

- Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;

- Có các công trình phục vụ cho quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh bán trú: Phòng trực nội trú, nhà ở nội trú; nhà bếp, nhà ăn, nhà tắm; công trình vệ sinh, nước sạch và các trang thiết bị kèm theo công trình;

- Các dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc, thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho học sinh bán trú;

3. Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục an toàn và thuận lợi cho học sinh, giao viên, cán bộ quản lý và nhân viên;

4. Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo đúng quy định, phù hợp với mỗi cấp học tương ứng;

5. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường trường phổ thông dân tộc bán trú;

6. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục của trường trường phổ thông dân tộc bán trú;

5. Có quy

Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

+ Quyết định số 1556/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2017 của Bộ GD&ĐT.

+ Quyết định số: 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính hủy bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

In bài viết Email bài viết

các tin khác

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 137
  • Tổng lượng truy cập: 22.089.621