Liên kết

Video


thủ tục hành chính cấp xã

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch

12 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận, huyện, thị xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã.

13 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản

Phòng Văn hóa Thông tin

14 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Chỉ huy quân sự, Công an, Chi cục Thuế cấp huyện.

15 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp huyện

Phòng Văn hóa Thông tin

16 Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Văn hóa Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên môi trường, Ban quản lý di tích danh thắng Thành phố Hà Nội.

17 Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ cho người Thờ cúng liệt sỹ.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ TB&XH, Sở LĐTBXH.

18 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng)

Phòng Tài chính Kế hoạch.

19 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Phòng Tài chính Kế hoạch.

20 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Phòng Kinh tế.


Hiển thị 11 - 20 của 250 kết quả.
của 25

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 108
  • Tổng lượng truy cập: 22.089.546