Liên kết

Video


thủ tục hành chính cấp xã

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
241 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn

Phòng Nội vụ.

242 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Phòng Nội Vụ

243 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện

Phòng Nội Vụ

244 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện

Phòng Nội Vụ

245 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

Phòng Nội Vụ

246 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Phòng Nội Vụ

247 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Phòng Nội Vụ

248 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Phòng Nội Vụ

249 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi huyện

Phòng Nội Vụ

250 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện

Phòng Nội Vụ


Hiển thị 241 - 250 của 250 kết quả.
của 25

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 117
  • Tổng lượng truy cập: 22.089.504