CẢI CÁCH - HÀNH CHÍNH

Kế hoạch kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2018
Publish date 10/01/2018 | 11:13  | Lượt xem: 84

Kế hoạch kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2018

Kế hoạch số 17/KH-UBND

Weather Display

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Visitor Tracking

User Online: 150882
Total visited: 2472803