CẢI CÁCH - HÀNH CHÍNH

UBND huyện Ba Vì ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND VV
Publish date 30/01/2018 | 09:34  | Lượt xem: 14

UBND huyện Ba Vì ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND VV công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện Ba Vì (Lĩnh vực thông tin và truyền thông)

Chi tiết xem tại tệp đính kèm: 240/QĐ-UBND

Weather Display

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Visitor Tracking

User Online: 150874
Total visited: 2472795