CẢI CÁCH - HÀNH CHÍNH

Tọa đảm chủ đề “ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ, công tác cải cách hành chính ở các cơ quan Hành chính Nhà nước, đơn vị Sự nghiệp Công lập trên địa bàn huyện Ba Vì”

Publish date 07/09/2018 | 05:55  | Lượt xem: 187
Ngày 7/9/2018, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị tọa đàm với chủ đề “ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế...

UBND huyện ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND VV công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện Ba Vì

Publish date 28/06/2018 | 03:27  | Lượt xem: 295
UBND huyện ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND VV công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức tại...

UBND huyện Ba Vì: Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác kiểm soát Thủ tục Hành chính cho cán bộ cấp huyện và xã

Publish date 28/06/2018 | 03:25  | Lượt xem: 226
Ngày 1/6/2018, UBND huyện Ba Vì tổ chức lớp bồi dưỡng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho Trưởng Bộ phận, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của UBND huyện;...

UBND huyện Ba Vì: Tập huấn công tác phòng chống tham nhũng, kê khai tài sản

Publish date 28/06/2018 | 03:24  | Lượt xem: 274
Sáng ngày 14/6/2018, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tham nhũng và kê khai tài sản năm 2018 cho 150 đại biểu là lãnh đạo huyện, phòng, ban ngành của huyện, lãnh...

UBND huyện Ba Vì: Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh năm 2018

Publish date 31/05/2018 | 11:08  | Lượt xem: 209
UBND huyện Ba Vì: Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh năm 2018

UBND huyện ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND VV

Publish date 15/03/2018 | 09:42  | Lượt xem: 53
UBND huyện ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND VV công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức tại...

Quyết định về việc ban hành "Mục tiêu chất lượng năm 2018" thuộc hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Publish date 13/03/2018 | 11:10  | Lượt xem: 125
Quyết định về việc ban hành "Mục tiêu chất lượng năm 2018" thuộc hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2018

Publish date 30/01/2018 | 02:58  | Lượt xem: 13
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2018

UBND huyện Ba Vì ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND VV

Publish date 30/01/2018 | 09:34  | Lượt xem: 14
UBND huyện Ba Vì ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND VV công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức...

Kế hoạch kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2018

Publish date 10/01/2018 | 11:13  | Lượt xem: 84
Kế hoạch kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2018

UBND huyện Ba Vì: tiếp tục siết chặt thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Publish date 17/11/2017 | 11:19  | Lượt xem: 18
UBND huyện Ba Vì: tiếp tục siết chặt thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

UBND huyện Ba Vì: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ

Publish date 15/11/2017 | 04:49  | Lượt xem: 14
UBND huyện Ba Vì: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ

Huyện Ba Vì trong 7 tháng đầu năm đã có hơn 5.000 người được bồi dưỡng, đào tạo

Publish date 14/08/2017 | 04:33  | Lượt xem: 12
Huyện Ba Vì trong 7 tháng đầu năm đã có hơn 5.000 người được bồi dưỡng, đào tạo

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính

Publish date 10/06/2017 | 09:47  | Lượt xem: 15
Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính

Cải cách hành chính ở Ba Vì “Hiệu quả từ mô hình một cửa”

Publish date 17/05/2017 | 05:11  | Lượt xem: 16
Cải cách hành chính ở Ba Vì “Hiệu quả từ mô hình một cửa”

Weather Display

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Visitor Tracking

User Online: 150417
Total visited: 2472239