CẢI CÁCH - HÀNH CHÍNH

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện Ba Vì

Publish date 12/07/2016 | 09:54  | Lượt xem: 5
Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện Ba Vì

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW và kế hoạch của huyện Ba Vì về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức, viên chức

Publish date 29/04/2016 | 10:13  | Lượt xem: 5
Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW và kế hoạch của huyện Ba Vì về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức, viên chức

Chi cục Thuế Ba Vì triển khai tháng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế năm 2016 và quyết toán thuế năm 2015

Publish date 25/03/2016 | 05:47  | Lượt xem: 3
Chi cục Thuế Ba Vì triển khai tháng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế năm 2016 và quyết toán thuế năm 2015

Chi cục Thuế Ba Vì đẩy mạnh công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

Publish date 18/03/2016 | 04:05  | Lượt xem: 4
Chi cục Thuế Ba Vì đẩy mạnh công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

Publish date 09/03/2016 | 05:03  | Lượt xem: 4
Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan...

Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính đặc thù, thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố Hà Nội

Publish date 08/03/2016 | 04:08  | Lượt xem: 3
Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính đặc thù, thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố Hà Nội

UBND huyện Ba Vì triển khai Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2016

Publish date 02/03/2016 | 10:30  | Lượt xem: 5
UBND huyện Ba Vì triển khai Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2016

Huyện Ba Vì: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Publish date 25/01/2016 | 12:03  | Lượt xem: 3
Huyện Ba Vì: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016 của huyện Ba Vì

Publish date 18/01/2016 | 04:14  | Lượt xem: 3
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016 của huyện Ba Vì

Bộ phận một cửa xã Minh Quang tận tâm phục vụ nhân dân

Publish date 21/12/2015 | 11:47  | Lượt xem: 3
Bộ phận một cửa xã Minh Quang tận tâm phục vụ nhân dân

UBND huyện Ba Vì: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

Publish date 27/11/2015 | 09:19  | Lượt xem: 3
UBND huyện Ba Vì: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

Xây dựng nền hành chính hiện đại từ văn minh giao tiếp nơi công sở

Publish date 09/11/2015 | 10:20  | Lượt xem: 4
Xây dựng nền hành chính hiện đại từ văn minh giao tiếp nơi công sở

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K13A - 15

Publish date 09/10/2015 | 04:12  | Lượt xem: 6
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K13A - 15

Tấp huấn về kỹ năng sử dụng thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản, sử dụng và khai thác thông tin trên Internet cho cán bộ công chức xã, cơ quan trên địa bàn huyện Ba Vì

Publish date 09/10/2015 | 04:05  | Lượt xem: 3
Tấp huấn về kỹ năng sử dụng thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản, sử dụng và khai thác thông tin trên Internet cho cán bộ công chức xã, cơ quan trên địa bàn huyện Ba Vì

Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện Ba Vì

Publish date 22/01/2015 | 05:39  | Lượt xem: 3
Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện Ba Vì

Weather Display

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Visitor Tracking

User Online: 150872
Total visited: 2472793