CẢI CÁCH - HÀNH CHÍNH

Khai giảng khóa tập huấn kỹ năng sử dụng thư điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp

Publish date 14/11/2014 | 03:50  | Lượt xem: 3
Khai giảng khóa tập huấn kỹ năng sử dụng thư điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp

Huyện ủy Ba Vì tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Publish date 05/11/2014 | 03:15  | Lượt xem: 3
Huyện ủy Ba Vì tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

UBND huyện Ba Vì phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tập huấn cải cách hành chính

Publish date 31/10/2014 | 03:13  | Lượt xem: 6
UBND huyện Ba Vì phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tập huấn cải cách hành chính

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Ba Vì từ đầu năm đến nay

Publish date 03/10/2014 | 03:49  | Lượt xem: 4
Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Ba Vì từ đầu năm đến nay

UBND huyện Ba Vì tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa UBND huyện và các xã, thị trấn

Publish date 29/09/2014 | 02:58  | Lượt xem: 3
UBND huyện Ba Vì tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa UBND huyện và các xã, thị trấn

Triển khai Quyết định số 1246 ngày 24-7-2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Ba Vì

Publish date 11/09/2014 | 12:00  | Lượt xem: 3
Triển khai Quyết định số 1246 ngày 24-7-2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Ba Vì

Huyện Ba Vì - "3 hơn" trong cải cách hành chính năm 2014

Publish date 28/08/2014 | 12:00  | Lượt xem: 3
Huyện Ba Vì - "3 hơn" trong cải cách hành chính năm 2014

Tháo gỡ khó khăn trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Ba Vì

Publish date 05/08/2014 | 04:21  | Lượt xem: 4
Tháo gỡ khó khăn trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Ba Vì

Huyện Ba Vì - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2014

Publish date 22/07/2014 | 09:11  | Lượt xem: 3
Huyện Ba Vì - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2014

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực trên địa bàn huyện Ba Vì trong thời gian qua

Publish date 15/07/2014 | 04:36  | Lượt xem: 3
Sở Tư pháp thành phố Hà Nội kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực trên địa bàn huyện Ba Vì trong thời gian qua

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật huyện Ba Vì 6 tháng đầu năm 2014

Publish date 10/07/2014 | 03:33  | Lượt xem: 3
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật huyện Ba Vì 6 tháng đầu năm 2014

Nhìn lại 2 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ đến năm 2015

Publish date 08/07/2014 | 11:53  | Lượt xem: 3
Nhìn lại 2 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ đến năm 2015

Phòng Tư pháp huyện Ba Vì những kết quả đạt được trong công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2014

Publish date 25/06/2014 | 05:09  | Lượt xem: 3
Phòng Tư pháp huyện Ba Vì những kết quả đạt được trong công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2014

UBND huyện Ba Vì - Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Publish date 19/06/2014 | 06:00  | Lượt xem: 3
UBND huyện Ba Vì - Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Hội nghị tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở

Publish date 19/06/2014 | 02:14  | Lượt xem: 3
Hội nghị tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở

Weather Display

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Visitor Tracking

User Online: 150863
Total visited: 2472784