CẢI CÁCH - HÀNH CHÍNH

Kế hoạch hoạt động Khoa học và công nghệ huyện Ba Vì năm 2014

Publish date 23/04/2014 | 08:31  | Lượt xem: 3
Kế hoạch hoạt động Khoa học và công nghệ huyện Ba Vì năm 2014

Ba Vì tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2014

Publish date 02/04/2014 | 10:43  | Lượt xem: 7
Ba Vì tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2014

Chi cục thuế huyện Ba Vì - Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý thuế

Publish date 28/03/2014 | 05:08  | Lượt xem: 3
Chi cục thuế huyện Ba Vì - Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý thuế

Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

Publish date 11/03/2014 | 11:38  | Lượt xem: 4
Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

Huyện Ba Vì - Nhiều giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa

Publish date 06/03/2014 | 04:38  | Lượt xem: 6
Huyện Ba Vì - Nhiều giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức và thực hiện tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Ba Vì năm 2013

Publish date 11/12/2013 | 12:00  | Lượt xem: 4
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức và thực hiện tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Ba Vì năm 2013

BCĐ Chương trình 08 về cải cách hành chính huyện Ba Vì tổ chức nghiên cứu thực tế trao đổi kinh nghiệm tại Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Publish date 01/11/2013 | 05:16  | Lượt xem: 4
BCĐ Chương trình 08 về cải cách hành chính huyện Ba Vì tổ chức nghiên cứu thực tế trao đổi kinh nghiệm tại Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Thôn Tân Thành, xã Cẩm Lĩnh kỷ niệm 50 năm thành lập

Publish date 01/11/2013 | 04:27  | Lượt xem: 3
Thôn Tân Thành, xã Cẩm Lĩnh kỷ niệm 50 năm thành lập

Huyện Ba Vì - Ứng dụng Công nghệ thông tin bước đầu hiệu quả

Publish date 01/11/2013 | 03:38  | Lượt xem: 3
Huyện Ba Vì - Ứng dụng Công nghệ thông tin bước đầu hiệu quả

Kế hoạch tổ chức thực hiện đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại các xã, thị trấn của huyện Ba Vì bổ sung giai đoạn 2013-2014

Publish date 29/10/2013 | 04:27  | Lượt xem: 3
Kế hoạch tổ chức thực hiện đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại các xã, thị trấn của huyện Ba Vì bổ sung giai đoạn 2013-2014

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh làm việc với huyện Ba Vì về công tác Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015

Publish date 16/09/2013 | 04:30  | Lượt xem: 4
Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh làm việc với huyện Ba Vì về công tác Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015

Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính" và thi viết "Tìm hiểu sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính" huyện Ba Vì năm 2013

Publish date 15/08/2013 | 05:14  | Lượt xem: 4
Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính" và thi viết "Tìm hiểu sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính" huyện Ba Vì năm 2013

TAND huyện tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trong chiến lược cải cách tư pháp

Publish date 15/08/2013 | 10:47  | Lượt xem: 4
TAND huyện tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trong chiến lược cải cách tư pháp

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" huyện Ba Vì đáp ứng nhu cầu cải cách các thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân

Publish date 01/08/2013 | 12:00  | Lượt xem: 3
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" huyện Ba Vì đáp ứng nhu cầu cải cách các thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân

Quyết định về việc phê duyệt Danh sách học viên đủ điều kiện tham dự đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội, giai đoạn 2013-2014

Publish date 11/04/2013 | 09:37  | Lượt xem: 3
Quyết định về việc phê duyệt Danh sách học viên đủ điều kiện tham dự đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội, giai đoạn 2013-2014

Weather Display

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Visitor Tracking

User Online: 150972
Total visited: 2472893