CẢI CÁCH - HÀNH CHÍNH

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì trong năm 2012

Publish date 08/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 3
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì trong năm 2012

Kết quả thực hiện ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký điện tử trong giao dịch hành chính Thành phố năm 2012

Publish date 31/10/2012 | 09:44  | Lượt xem: 3
Kết quả thực hiện ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký điện tử trong giao dịch hành chính Thành phố năm 2012

Công bố Bộ thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã trên địa bàn Tp Hà Nội.

Publish date 10/10/2011 | 12:33  | Lượt xem: 4
Công bố Bộ thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã trên địa bàn Tp Hà Nội.

Công tác cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện Ba Vì.

Publish date 04/10/2011 | 12:00  | Lượt xem: 4
Công tác cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện Ba Vì.

Weather Display

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Visitor Tracking

User Online: 150955
Total visited: 2472876