Liên kết

Video


chi cục thi hành án dân sự

Chi cục thi hành án dân sự

Ngày đăng: 07/11/2014 | Lượt xem: 1

 I. Chức năng:
 
Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Vì trực thuộc Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng thi hành án dân sự và thưc hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
 
III. Địa chỉ liên lạc:
 
Mail: bavi.hni@moj.gov.vn
 
Điện thoại: 0433.864150
 
Cán bộ chủ chốt Chi cục thi hành án dân sự
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Di động
1 Đỗ Thế Quang Chi cục trưởng 0433 864 150 0912636991
2 Nguyễn Đức Vịnh Phó Chi cục trưởng 0433 609 880 0977785063
3 Phan Đại Lượng Phó chi cục trưởng 0433 500 981 0915072415
 

 

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 160
  • Tổng lượng truy cập: 22.153.138