Liên kết

Video


phòng quản lý đô thị

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Ngày đăng: 07/11/2014 | Lượt xem: 2747

I. Chức năng:
 
Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc; xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải; hạ tầng đô thị và nông thôn (gồm: cấp và thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị và nông thôn; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến bãi để xe đô thị).
 
II. Nhiệm vụ:
 
               1- Quản lý quy hoạch, kiến trúc:
 
           - Trình UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị theo phân cấp của Thành phố; lập kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch, quy hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị của địa phương;
 
         - Quản lý các mốc giới, chỉ giới, cốt xây dựng theo quy hoạch đã được xác định trên địa bàn; công bố quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của địa phương tại trụ sở UBND huyện và trên phương tiện thông tin đại chúng;
 
          - Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và các quy định về quản lý kiến trúc; phối hợp với các cơ quan chức năng chuyên môn xác định và xây dựng những quy định cụ thể quản lý các công trình có giá trị kiến trúc cần được bảo tồn;
 
          2- Quản lý xây dựng, giao thông đô thị:
 
        - Thụ lý hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, hồ sơ xin cấp phép đào đường, hè ngõ trình UBND huyện quyết định theo phân cấp của UBND thành phố;
 
         - Quản lý về chất lượng các công trình xây dựng, sản phẩm vật liệu xây dựng thuộc quận, huyện quản lý. Quản lý hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn công các công trình thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện;
 
        - Hướng dẫn lập dự án đầu tư, luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng cải tạo, sửa chữa; kiểm tra thiết kế kỹ thuật những công trình được Thành phố phân cấp;
 
         - Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc quản lý khai thác sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị, phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý đối với những công trình bị hư hỏng cần sửa chữa với UBND huyện, Sở chuyên ngành;
 
        - Kiểm tra các Chủ đầu tư thực hiện đúng trình tự , thủ tục xây dựng cơ bản; giúp UBND quận, huyện tổ chức đấu thầu hoặc chọn thầu đối với các công trình thuộc nguồn vốn phân cấp cho huyện quản lý; tham gia Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng xây dựng huyện;
 
        - Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra chuyên ngành xây dựng và Công an huyện, UBND xã, thị trấn kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ và sử dụng các công trình công cộng ở địa phương, giữ gìn trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn;
 
         - Quản lý trật tự vệ sinh môi trường trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, vận chuyển vật liệu xây dựng, vệ sinh công cộng và giao thông.
 
         3- Quản lý kinh doanh xây dựng:
 
        - Kiểm tra tư cách hành nghề kinh doanh xây dựng, dịch vụ tư vấn xây dựng, thiết kế và sản xuất vật liệu xây dựng theo quy định của Thành phố và Nhà nước;
 
       - Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý và kiểm tra các đối tượng khai thác tài nguyên để sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố;
 
         4- Hướng dẫn UBND xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản hướng dẫn  của cơ quan chuyên ngành về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị, kỹ thuật xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, các quy định về công tác giữ gìn vệ sinh công cộng và trật tự giao thông; tổng hợp và kiến nghị với cấp trên bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương;
 
         5- Báo cáo UBND huyện hoặc cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, giao thông, đô thị trên địa bàn huyện;
 
         6- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND huyện, Sở xây dựng, Sở Giao thông – Công chính, Sở quy hoạch - Kiến trúc về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;
 
III. Thông tin liên hệ:
 
            1. Email: pqldt_bavi@hanoi.gov.vn
 
            2. Điện thoại CQ: 0433.863.430
 
            3. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Di động

1

Nguyễn Duy Đào

Trưởng phòng

0433.863.430

0913531328

2 Lê Văn Quyền Phó phòng   0982717607
3  Nguyễn Đức Hiếu Phó Phòng   0915401992

 

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 114
  • Tổng lượng truy cập: 19.114.483