DỊCH VỤ CÔNG

DU LỊCH

DI TÍCH - LỄ HỘI

Liên kết

Công ty Cổ phần Ao Vua

Khoang Xanh - Suối Tiên

Tản Đà Resort

Vườn Quốc Gia Ba Vì

Hồ Tiên Sa

Du lịch

Thư mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Ba Vì, huyện Ba Vì

08/10/2012 12:00:00 SA
Giáo dục - y tế

Trường THPT Ba Vì long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường

Kính gửi:           Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường THPT Ba Vì.

           Để ôn lại những chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, ôn lại những truyền thống quý báu trong công tác giảng dạy và học tập của nhà trường, trường THPT Ba Vì long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1962 - 2012).

Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút,  ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Địa điểm : tại trường THPT Ba Vì - xã Ba Trại - huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội.

Nhà trường xin trân trọng kính mời các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường về dự buổi lễ . Vì không thể gửi thư tay đến từng cá nhân nên thư mời này được thay cho thư tay, kính mong các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông cảm và về dự lễ đầy đủ.

Nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp và mong nhận được sự quan tâm ủng hộ mọi mặt từ quý khách để buổi lễ kỷ niệm được thành công tốt đẹp.

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Trường THPT Ba Vì, xã Ba Trại, huyện Ba Vì - Tp Hà Nội

(website: http://www.THPTBaVi.edu.vn)

Điện thoại: 0433 881 048

Email: c3bavi@hanoiedu.vn 

                                                     HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  

 

Nguyễn Đình Thắng

 

Quay lại | Lên đầu trang

Di tích - Lễ hội

Thư mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Ba Vì, huyện Ba Vì

08/10/2012 12:00:00 SA
Giáo dục - y tế

Trường THPT Ba Vì long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường

Kính gửi:           Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường THPT Ba Vì.

           Để ôn lại những chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, ôn lại những truyền thống quý báu trong công tác giảng dạy và học tập của nhà trường, trường THPT Ba Vì long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1962 - 2012).

Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút,  ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Địa điểm : tại trường THPT Ba Vì - xã Ba Trại - huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội.

Nhà trường xin trân trọng kính mời các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường về dự buổi lễ . Vì không thể gửi thư tay đến từng cá nhân nên thư mời này được thay cho thư tay, kính mong các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông cảm và về dự lễ đầy đủ.

Nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp và mong nhận được sự quan tâm ủng hộ mọi mặt từ quý khách để buổi lễ kỷ niệm được thành công tốt đẹp.

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Trường THPT Ba Vì, xã Ba Trại, huyện Ba Vì - Tp Hà Nội

(website: http://www.THPTBaVi.edu.vn)

Điện thoại: 0433 881 048

Email: c3bavi@hanoiedu.vn 

                                                     HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  

 

Nguyễn Đình Thắng

 

Quay lại | Lên đầu trang

Tin nổi bật

Thư mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Ba Vì, huyện Ba Vì

08/10/2012 12:00:00 SA
Giáo dục - y tế

Trường THPT Ba Vì long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường

Kính gửi:           Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường THPT Ba Vì.

           Để ôn lại những chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, ôn lại những truyền thống quý báu trong công tác giảng dạy và học tập của nhà trường, trường THPT Ba Vì long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1962 - 2012).

Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút,  ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Địa điểm : tại trường THPT Ba Vì - xã Ba Trại - huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội.

Nhà trường xin trân trọng kính mời các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường về dự buổi lễ . Vì không thể gửi thư tay đến từng cá nhân nên thư mời này được thay cho thư tay, kính mong các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông cảm và về dự lễ đầy đủ.

Nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp và mong nhận được sự quan tâm ủng hộ mọi mặt từ quý khách để buổi lễ kỷ niệm được thành công tốt đẹp.

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Trường THPT Ba Vì, xã Ba Trại, huyện Ba Vì - Tp Hà Nội

(website: http://www.THPTBaVi.edu.vn)

Điện thoại: 0433 881 048

Email: c3bavi@hanoiedu.vn 

                                                     HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  

 

Nguyễn Đình Thắng

 

Quay lại | Lên đầu trang

Chính trị - Xã hội

Thư mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Ba Vì, huyện Ba Vì

08/10/2012 12:00:00 SA
Giáo dục - y tế

Trường THPT Ba Vì long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường

Kính gửi:           Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường THPT Ba Vì.

           Để ôn lại những chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, ôn lại những truyền thống quý báu trong công tác giảng dạy và học tập của nhà trường, trường THPT Ba Vì long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1962 - 2012).

Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút,  ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Địa điểm : tại trường THPT Ba Vì - xã Ba Trại - huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội.

Nhà trường xin trân trọng kính mời các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường về dự buổi lễ . Vì không thể gửi thư tay đến từng cá nhân nên thư mời này được thay cho thư tay, kính mong các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông cảm và về dự lễ đầy đủ.

Nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp và mong nhận được sự quan tâm ủng hộ mọi mặt từ quý khách để buổi lễ kỷ niệm được thành công tốt đẹp.

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Trường THPT Ba Vì, xã Ba Trại, huyện Ba Vì - Tp Hà Nội

(website: http://www.THPTBaVi.edu.vn)

Điện thoại: 0433 881 048

Email: c3bavi@hanoiedu.vn 

                                                     HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  

 

Nguyễn Đình Thắng

 

Quay lại | Lên đầu trang

Xây dựng - Quản lý đô thị

Thư mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Ba Vì, huyện Ba Vì

08/10/2012 12:00:00 SA
Giáo dục - y tế

Trường THPT Ba Vì long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường

Kính gửi:           Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường THPT Ba Vì.

           Để ôn lại những chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, ôn lại những truyền thống quý báu trong công tác giảng dạy và học tập của nhà trường, trường THPT Ba Vì long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1962 - 2012).

Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút,  ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Địa điểm : tại trường THPT Ba Vì - xã Ba Trại - huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội.

Nhà trường xin trân trọng kính mời các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường về dự buổi lễ . Vì không thể gửi thư tay đến từng cá nhân nên thư mời này được thay cho thư tay, kính mong các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông cảm và về dự lễ đầy đủ.

Nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp và mong nhận được sự quan tâm ủng hộ mọi mặt từ quý khách để buổi lễ kỷ niệm được thành công tốt đẹp.

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Trường THPT Ba Vì, xã Ba Trại, huyện Ba Vì - Tp Hà Nội

(website: http://www.THPTBaVi.edu.vn)

Điện thoại: 0433 881 048

Email: c3bavi@hanoiedu.vn 

                                                     HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  

 

Nguyễn Đình Thắng

 

Quay lại | Lên đầu trang

An ninh - Quốc phòng

Thư mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Ba Vì, huyện Ba Vì

08/10/2012 12:00:00 SA
Giáo dục - y tế

Trường THPT Ba Vì long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường

Kính gửi:           Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường THPT Ba Vì.

           Để ôn lại những chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, ôn lại những truyền thống quý báu trong công tác giảng dạy và học tập của nhà trường, trường THPT Ba Vì long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1962 - 2012).

Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút,  ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Địa điểm : tại trường THPT Ba Vì - xã Ba Trại - huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội.

Nhà trường xin trân trọng kính mời các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường về dự buổi lễ . Vì không thể gửi thư tay đến từng cá nhân nên thư mời này được thay cho thư tay, kính mong các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông cảm và về dự lễ đầy đủ.

Nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp và mong nhận được sự quan tâm ủng hộ mọi mặt từ quý khách để buổi lễ kỷ niệm được thành công tốt đẹp.

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Trường THPT Ba Vì, xã Ba Trại, huyện Ba Vì - Tp Hà Nội

(website: http://www.THPTBaVi.edu.vn)

Điện thoại: 0433 881 048

Email: c3bavi@hanoiedu.vn 

                                                     HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  

 

Nguyễn Đình Thắng

 

Quay lại | Lên đầu trang

Cải cách hành chính

Thư mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Ba Vì, huyện Ba Vì

08/10/2012 12:00:00 SA
Giáo dục - y tế

Trường THPT Ba Vì long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường

Kính gửi:           Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường THPT Ba Vì.

           Để ôn lại những chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, ôn lại những truyền thống quý báu trong công tác giảng dạy và học tập của nhà trường, trường THPT Ba Vì long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1962 - 2012).

Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút,  ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Địa điểm : tại trường THPT Ba Vì - xã Ba Trại - huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội.

Nhà trường xin trân trọng kính mời các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường về dự buổi lễ . Vì không thể gửi thư tay đến từng cá nhân nên thư mời này được thay cho thư tay, kính mong các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông cảm và về dự lễ đầy đủ.

Nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp và mong nhận được sự quan tâm ủng hộ mọi mặt từ quý khách để buổi lễ kỷ niệm được thành công tốt đẹp.

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Trường THPT Ba Vì, xã Ba Trại, huyện Ba Vì - Tp Hà Nội

(website: http://www.THPTBaVi.edu.vn)

Điện thoại: 0433 881 048

Email: c3bavi@hanoiedu.vn 

                                                     HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  

 

Nguyễn Đình Thắng

 

Quay lại | Lên đầu trang

Điểm lễ hội

Thư mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Ba Vì, huyện Ba Vì

08/10/2012 12:00:00 SA
Giáo dục - y tế

Trường THPT Ba Vì long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường

Kính gửi:           Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường THPT Ba Vì.

           Để ôn lại những chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, ôn lại những truyền thống quý báu trong công tác giảng dạy và học tập của nhà trường, trường THPT Ba Vì long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1962 - 2012).

Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút,  ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Địa điểm : tại trường THPT Ba Vì - xã Ba Trại - huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội.

Nhà trường xin trân trọng kính mời các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường về dự buổi lễ . Vì không thể gửi thư tay đến từng cá nhân nên thư mời này được thay cho thư tay, kính mong các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông cảm và về dự lễ đầy đủ.

Nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp và mong nhận được sự quan tâm ủng hộ mọi mặt từ quý khách để buổi lễ kỷ niệm được thành công tốt đẹp.

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Trường THPT Ba Vì, xã Ba Trại, huyện Ba Vì - Tp Hà Nội

(website: http://www.THPTBaVi.edu.vn)

Điện thoại: 0433 881 048

Email: c3bavi@hanoiedu.vn 

                                                     HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  

 

Nguyễn Đình Thắng

 

Quay lại | Lên đầu trang

Tin tức Xã, Thị trấn

Thư mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Ba Vì, huyện Ba Vì

08/10/2012 12:00:00 SA
Giáo dục - y tế

Trường THPT Ba Vì long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường

Kính gửi:           Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường THPT Ba Vì.

           Để ôn lại những chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, ôn lại những truyền thống quý báu trong công tác giảng dạy và học tập của nhà trường, trường THPT Ba Vì long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1962 - 2012).

Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút,  ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Địa điểm : tại trường THPT Ba Vì - xã Ba Trại - huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội.

Nhà trường xin trân trọng kính mời các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã công tác, học tập tại trường về dự buổi lễ . Vì không thể gửi thư tay đến từng cá nhân nên thư mời này được thay cho thư tay, kính mong các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông cảm và về dự lễ đầy đủ.

Nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp và mong nhận được sự quan tâm ủng hộ mọi mặt từ quý khách để buổi lễ kỷ niệm được thành công tốt đẹp.

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Trường THPT Ba Vì, xã Ba Trại, huyện Ba Vì - Tp Hà Nội

(website: http://www.THPTBaVi.edu.vn)

Điện thoại: 0433 881 048

Email: c3bavi@hanoiedu.vn 

                                                     HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  

 

Nguyễn Đình Thắng

 

Quay lại | Lên đầu trang

Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

Thông báo.

Liên kết văn bản

Đền Thượng

Đình Chu Quyến

Đình Tây Đằng

Thăm dò ý kiến

Trang Chủ | Giới thiệu | Hỏi đáp | Sơ đồ Website
UBND Huyện Ba Vì- ---Thành Phố Hà Nội
.
Trụ sở: Thị trấn Tây Đằng - Huyện Ba Vì - Hà Nội.
Điện thoại: 0433.863.018