TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đ/C Nguyễn Văn Hà,PhBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện:Dự Lễ ký kết chương trình quy chế,phối hợp công tác giữa Đ/ủy khối doanh nghiệp và Hội Doanh nghiệp,LĐLĐ và Đoàn TNCS HCM huyện Ba Vì giai đoạn 2018-2020
Publish date 08/08/2018 | 09:50  | Lượt xem: 211

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự: Dự Lễ ký kết chương trình quy chế, phối hợp công tác giữa Đảng ủy khối doanh nghiệp và Hội Doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động và Đoàn TNCS HCM huyện Ba Vì giai đoạn 2018-2020

Ngày 7/8/2018, Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện Ba Vì đã tổ chức lễ ký kết quy chế,  chương trình phối hợp giữa Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện Ba Vì với Hội Doang nghiệp huyện, Liên đoàn Lao động huyện và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện giai đoạn (2018-2020). Đến dự và chỉ đạo chương  trình ký kết có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ngô Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chứng kiến lễ ký kết giữa các đơn vị.

Về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối Doang nghiệp huyện và Hội Doang nghiệp huyện tập trung vào các nội dung như: Quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, thành phố và huyện; Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; Thực hiện phong trào “Doanh nhân chung sức vì cộng đồng” và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp; Lãnh đạo công tác Công đoàn và Đoàn Thanh niên; Công tác thi đua khen thưởng...

Về chương trình phối hợp giữa Đảng ủy khối Doanh nghiệp và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tập trung vào các nội dung như: Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và ý thức chấp hành pháp luật trong Đoàn viên thanh niên ở các doanh nghiệp; Công tác phối hợp xây dựng Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp.

Về chương  trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy khối Doanh nghiệp và  Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện nhằm mục  đích là tăng cường phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các Công đoàn trong doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp; Trong công tác phối hợp cần chú trọng, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn cơ sở hiện có. Nguyên tắc phối hợp tuân thủ Điều lệ Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Nội dung phối hợp tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các Công đoàn cơ sở; Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên, đoàn viên và người lao động; Công tác tổ chức, cán bộ của Công đoàn cơ sở, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy khối Doanh nghiệp hoạt động trong thời gian qua, qua chương trình ký kết, đồng chí mong muốn mỗi đơn vị phải cụ thể hóa chương trình thực hiện, sát thực tiễn, để hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên phải đồng hành sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Weather Display

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Visitor Tracking

User Online: 34252
Total visited: 2344549