Liên kết

Video


trạm thú y

Trạm thú y

Ngày đăng: 07/11/2014 | Lượt xem: 1

I. Chức năng:
 
Tham mưu­ cho UBND huyện chỉ đạo và ban hành các văn bản; kế hoạch, chỉ thị , quyết định, hư­ớng dẫn, công văn về công tác phòng, chống dịch bệnh và quản lý Nhà nước về thú y trên địa bàn huyện.
 
Kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện; Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện.
 
H­ướng dẫn kiện toàn và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã, thị trấn.
 
Tổ chức các hội nghị và có các văn bản hư­ớng dẫn triển khai của cấp trên về công tác thú y.
 
Xây dựng kế hoạch và triển khai các công tác chuyên môn về phòng dịch; ph­ương án chống dịch, dập dịch, Kế hoạch kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực về thú y; Kế hoạch tổng vệ sinh tiêu độc môi trư­ờng; Kế hoạch tập huấn cho hệ thống thú y và các hộ chăn nuôi.
 
II. Địa chỉ liên lạc:
 
Email:  tramthuybavi12@gmail.com
 
Điện thoại/Fax:
 
Danh sách Cán bộ chủ chốt Trạm Thú y
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Di động
1 Hoàng Văn Dương Trạm trưởng 0433863175 0947280225
2 Nguyễn Thị Minh Quý Trạm phó 0433863175 0985322286
 

 

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 238
  • Tổng lượng truy cập: 24.078.066