Liên kết

Video


trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Ngày đăng: 18/04/2018 | Lượt xem: 2297

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 
I. Chức năng:
Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông  giáo dục về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Ba Vì.
II. Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về Dân số - KHHGĐ và truyền thông giáo dục về Dân số - KHHGĐ trên cơ sở cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Triển khai phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về Dân số - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;
- Triển khai phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về Dân số - KHHGĐ của các Trạm y tế xã và công tác viên Dân số - KHHGĐ thôn, bản, tổ dân phố;
- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số - KHHGĐ, các dự án khác được chi cục Dân số - KHHGĐ phân công;
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thực về chuyên, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và công tác viên Dân số - KHHGĐ thôn, bản, tổ dân phố.
- Tham gia nghiên cứu khoa học ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực Dân số - KHHGĐ, sực khoẻ sinh sản.
- Quản lý cán bộ viên chức, thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ viên chức và quản lý tái chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Pháp luật.
- Quản lý cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ xã và cộng tác viên Dân số - KHHGĐ thôn, bản, tổ dân phố.
- Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định hiện hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do chi cục trưởng chi cục Dân số - KHHGĐ và UBND huyện giao cho.
III. Thông tin liên hệ:
1.      Email: ttdskhhgd_bavi@hanoi.gov.vn ; trungtamdskhhgdbavi@yahoo.com
2.      Điện thoại CQ:
3.      Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Trần Văn Thông

Giám đốc

 0433.961.061

0976846736

 

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 145
  • Tổng lượng truy cập: 22.091.082