VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội nghị hướng dẫn một số nội dung xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Tổng kết 5 năm thi hành Luật Thủ đô
Publish date 03/08/2018 | 16:52  | Lượt xem: 124

Hội nghị hướng dẫn một số nội dung xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Tổng kết 5 năm thi hành Luật Thủ đô

Ngày 02/8/2018, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn một số nội dung xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Tổng kết 5 năm thi hành Luật Thủ đô. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hưng – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì.

Đ/c Đỗ Mạnh Hưng – UVTU, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, để đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin và sử dụng pháp luật đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, hỗ trợ, giúp đỡ công dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Triển khai Quyết định 619 của Chính phủ, các địa phương cần tổ chức các hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật thông qua việc chỉ đạo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã; giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định; bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính; Đồng thời thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã, người dân với nội dung và hình thức phù hợp với đối tượng, địa bàn; lồng ghép tư vấn, phổ biến pháp luật cho người dân thông qua hòa giải, giải quyết kịp thời các tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải; thực hiện các hình thức phát huy dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Huyện Ba Vì có nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm triển khai Luật Thủ đô

Đánh giá tổng kết sau 5 năm thi hành Luật Thủ đô, huyện Ba Vì đã tập trung thực hiện đầy đủ các nội dung trong quá trình thi hành Luật. Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; nhiều nội dung của Luật đã được thực hiện song hành với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế của huyện như: Việc thực hiện quản lý Nhà nước về dân cư, cư trú trên địa bàn huyện nói riêng và thành phố nói chung; Quy hoạch xây dựng, Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan và xây dựng đô th; Bảo tồn và phát triển văn hóa; Phát triển giáo dục và đào tạo; Vấn đề thu hút, trọng dụng nhân tài…Sau 5 năm thi hành Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn huyện Ba Vì đã có nhiều chuyển biến rõ nét: tình hình an ninh chính trị được giữ vững, hạ tầng kinh tế được quy hoạch, đầu tư mạnh mẽ hơn; đời sống người dân được cải thiện nâng cao.

Nhân dịp này, UBND huyện Ba Vì đã khen thưởng 9 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong quá trình triển khai Luật./.

Weather Display

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Visitor Tracking

User Online: 31005
Total visited: 2338490