Liên kết

Video


xn thủy nông

Xí nghiệp thủy lợi

Ngày đăng: 07/11/2014 | Lượt xem: 0

XÍ NGHIỆP THỦY LỢI BA VÌ - CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI SÔNG TÍCH.
 
 
- Địa chỉ : Xã Thái Hòa - Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội.
 
- Số điện thoại :  0433.625.026      Fax : 0433.625.026.
- Email:  thuyloibavi@gmail.com.vn
 
- Họ và tên thủ trưởng :
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Di động
1 Đào Mạnh Thuỷ Giám đốc 0433.625.015 0904694079
2 Phan Văn Tân Phó Giám đốc 0423.471.534 0982327525
3 Đinh Công Hùng Phó Giám đốc   0979199881

 

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 194
  • Tổng lượng truy cập: 23.974.619