ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Điện lực
Ngày đăng 11/07/2018 | 11:03  | Lượt xem: 5575

Điện lực

Công ty Điện lực Ba Vì là doanh nghiệp Nhà Nước hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng Công ty điện lực TP. Hà Nội.

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

 Công ty có nhiệm vụ quản lý vận hành và kinh doanh bán điện, phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh, văn hoá, phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện Ba Vì.Ngoài ra còn kinh doanh các dịch vụ Viễn thông công cộng mạng EVN  Telecom.

Ngành, nghề kinh doanh:

  1. Phân phối điện, bán buôn, bán lẻ điện.

  2. Tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

  3. Thiết kế đường dây và TBA đến 35KV.

  4. Giám sát lắp điện thiết bị công trình, xây dựng hoàn thiện công trình điện dân dụng công nghiệp.

  5. Lập dự án đầu tư công trình.

  6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

  7. Xây lắp các công trình điện.

  8. Xây dựng đường dây và TBA không giới hạn quy mô cấp điện áp.

  9. Xây dựng công trình bưu chính viễn thông.

  10. Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, chứng khoán).

  11. Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện lực.

  12. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện.

  13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.

  14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông.

  15. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông.

  16. Sửa chữa thiết bị điện.

  17. Dịch vụ viễn thông bao gồm: Dịch vụ viễn thông cơ bản (Dịch vụ giá trị gia tăng, kết nối Internet, truy nhập Internet, ứng dụng Internet trong bưu chính viễn thông)

  18. Lắp đặt hệ thống điện.

II. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: số 106 đường Quảng Oai, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội.

- Điện thoại cơ quan: 02433.863015 - 02433.863866

- Email:  tonghopbavi@gmail.com

III. Danh sách Lãnh đạo, Văn thư:

TT Họ và tên Chức danh Điện thoại  Email
1  Lê Sỹ Ngọc  Giám đốc  0966121288  ngocchauc21@gmail.com
2  Lưu Bách Chiến  Phó Giám đốc sản xuất  0966863699  chienbvpc@gmail.com
3  Đặng Đức Toản  Phó Giám đốc Kỹ Thuật  0966566569  dangductoanbv@gmail.com
4  Trần Quốc Hải  Phó Giám đốc Kinh doanh  0963443668  tranhaic21@gmail.com
5  Nguyễn Thị Vân  Văn thư  0369632065  tonghopbavi@gmail.com