ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Bảo hiểm xã hội
Ngày đăng 24/06/2019 | 01:30  | Lượt xem: 4934

Bảo hiểm xã hội

I. Chức năng:

 

    Bảo hiểm xã hội huyện Ba Vì có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện. Bảo hiểm xã hội huyện Ba Vì chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố  Hà Nội và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của UBND huyện Ba Vì.

 

II. Địa chỉ liên lạc:

 

Email:                    bhxhbavi@gmail.com

 

Điện thoại:             02433863287

DANH SÁCH

Cán bộ chủ chốt Bảo hiểm xã hội

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Đặng Thị Minh An Giám đốc 04.33.863945 0986935211
2 Vũ Hoàng Thanh Phó Giám đốc 04.33.961454 0983787492
3 Đặng Thị Tỵ Phó Giám đốc 04.33.865346 0914366746