ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

BCH Quân sự huyện
Ngày đăng 07/06/2019 | 17:00  | Lượt xem: 6845

BCH Quân sự huyện

I. Chức năng:

 

- Tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP), đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ (DQTV), công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tuyển chọn công dân nhập ngũ, quản lý lực lượng dự bị động viên (DBĐV) theo qui định của pháp luật.

 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác QS, QPĐP; kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động cuỉa DQTV; kế hoạch xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc và tham gia xây dựng kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

 

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện và chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên.

 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh cho lực lượng vũ trang và nhân dân; tổ chức lực lượng DQTV, DBĐV tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

 

- Tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật cho DQTV, chỉ huy lực lượng DQTV, DBĐV thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

- Tổ chức đăng ký, quản lý, bảo quản và sử dụng vũ khí, trang bị của các đơn vị DQTV, DBĐV thuộc quyền theo quy định của pháp luật.

 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tại chỗ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QS, QPĐP.

 

- Giúp UBND huyện kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác QS, QPĐP, công tác tổ chức và hoạt động của DQTV, DBĐV thuộc quyền.

 

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác QS, QPĐP trong toàn huyện.

 

II. Địa chỉ liên lạc:

 

Điện thoại:   04.33863.069.

 

III. Danh sách lãnh đạo.

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Hoàng Văn Quy Chỉ huy trưởng   0983692919
2 Ngô Quý Tuệ Chính trị viên 0433863584 0968712128
3 Nguyễn Kim Tuấn Phó CHT-TMT 0433864851 0983 348 183
4 Nguyễn Thanh Sơn Phó Chỉ huy trưởng   0983 070 668
5 Nguyễn Văn Vạn Phó Chỉ huy trưởng   0986 717 294
6 Nguyễn Trung Kiên Chính trị  viên phó   0983 746 961