ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Công an
Ngày đăng 07/06/2019 | 14:45  | Lượt xem: 9444

Công an

I. Chức năng:

 

- Tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

 

- Nắm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, đề xuất với cấp uỷ Đảng, UBND cùng cấp và cơ quan Công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp đó.

 

- Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, chứng minh nhân dân và các giấy tờ đi lại khác; quản lý vật liệu nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, quản lý về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn huyện theo phân cấp và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an. 

 

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể duy trì củng cố phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

II. Địa chỉ liên lạc:

 

Email:

 

Điện thoại:   0433.863.047                  Fax: 0433.863.792 

 

III. Danh sách lãnh đạo.

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Kiều Quang Phương Trưởng CAHBV 0433 863 190 0913 529 603
2 Nguyễn Anh Hùng Phó trưởng CAHBV 0433 865 666 0912 115 803
3 Ngô Tiến Bắc Phó trưởng CAHBV   0912 769 911
4 Phùng Tiến Dũng Phó trưởng CAHBV   0912 168 097
5 Nguyễn Anh Tuấn Phó trưởng CAHBV   0936 356 658
6 Hoàng Trung Kiên Phó trưởng CAHBV   0912 358 678
7 Lê Cảnh Thắng Phó trưởng CAHBV   0904 242 624
8 Hoàng Văn Thành Phó trưởng CAHBV   0988 887 258