ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Tòa án nhân dân
Ngày đăng 11/07/2018 | 11:01  | Lượt xem: 10163

I. Chức năng:

Trong phạm vi chức năng của mình, Toà án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản , tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân.

Toà án xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, hành chính và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật.

Bằng hoạt động của mình, Toà án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

II. Địa chỉ liên lạc:

- Email:             toaanbavi@gmail.com

- Điện thoại:      02433.863240

- Danh sách Cán bộ chủ chốt Tòa án nhân dân:

TT Họ và tên Chức danh Điện thoại  Email
1  Nguyễn Đức Thưởng  Chánh án  0904055622  
2  Đặng Trung Thành  Phó Chánh án  0912167926