ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Trạm bảo vệ Thực vật
Ngày đăng 11/07/2018 | 11:06  | Lượt xem: 2474

Trạm bảo vệ Thực vật

I. Chức năng:

 

- Trạm Bảo vệ thực vật huyện Ba Vì có chức năng giúp UBND huyện Ba Vì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn huyện Ba Vì theo phân công của Chi cục BVTV Hà Nội.

 

- Thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính dự báo sâu, bệnh hại (theo pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật) trên một số cây trồng chủ yếu; cung cấp thông tin về diễn biến của sinh vật gây hại; đề xuất chủ trương và hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng, trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật; Thực hiện cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin và BVTV phục vụ cho công tác bảo vệ thực vật.

 

- Thực hiện công tác Kiểm dịch thực vật theo phân công của Chi cục.

 

- Hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật ở các xã, thị trấn trong huyện.

 

- Tham gia các đoàn thanh, kiểm tra theo quy định hiện hành.

 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Chi cục BVTV TP Hà Nội giao.

 

II. Địa chỉ liên lạc:

 

Email:              bvtvbavi@yahoo.com.vn

 

Điện thoại/Fax:

 

 

 

DANH SÁCH

 

Cán bộ chủ chốt Trạm Bảo vệ thực vật

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Đỗ Văn Vinh

Trạm Trưởng

 

0986442519

2

Nguyễn Thị Thủy

Trạm phó

 

01688265747