ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Trạm khuyến nông
Ngày đăng 11/07/2018 | 11:05  | Lượt xem: 3838

Trạm khuyến nông

A. Vị trí, chức năng

 1. Trạm Khuyến nông huyện Ba Vì là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Ba Vì và chịu sự quản lý trực tiếp của Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hà Nội.

 

2. Trạm Khuyến nông huyện Ba Vì có chức năng thực hiện các chương trình khuyến nông của Thành phố Hà Nội và các chương trình khuyến nông quốc gia, các dự án khuyến nông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

3. Trạm Khuyến nông huyện Ba Vì là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

 

B. Nhiệm vụ, quyền hạn

 

 1. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Ba Vì và tham gia chỉ đạo sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp.

 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông (gọi tắt là khuyến nông) trên địa bàn huyện; phối hợp với các tổ chức, đơn vị và các đoàn thể, mặt trận trong huyện, để làm công tác khuyến nông; đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình dự án Khuyến nông của các tổ chức trong và ngoài nước.

 

3. Phổ biến cho nông dân thực hiện các quy trình kỹ thuật sản xuất thâm canh cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo chủ trương của nhà nước và pháp luật.

 

4. Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về nông - công -  lâm - ngư nghiệp và những kinh nghiệm hay trong sản xuất để nông dân học tập và nhân rộng.

 

5. Triển khai, thực hiện các đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho công tác khuyến nông.

 

6. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án Khuyến nông, tổ chức cho nông dân đi tham quan, học hỏi các mô hình sản xuất giỏi trong và ngoài tỉnh.

 

7. Chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới khuyến nông cơ sở và hướng dẫn, chỉ đạo các khuyến nông viên cơ sở.

 

8. Xây dựng các mô hình trình diễn, thí nghiệm, thực nghiệm để phục vụ cho công tác khuyến nông.

 

9. Tư vấn và thực hiện nhiệm vụ khuyến nông cho nông dân và tổ chức khuyến nông tự nguyện.

 

10. Dịch vụ trong các lĩnh vực: Tập huấn, cung cấp thông tin, chuyển giao khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, thị trường, cung ứng vật tư kỹ thuật nông nghiệp bao gồm giống, Bảo vệ thực vật, Thú y, công cụ nông nghiệp, thủy nông, thủy sản theo quy định của pháp luật.

 

 

Địa chỉ liên lạc:

 

 Trạm Khuyến nông huyện Ba Vì

 

 Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng – Ba Vì – Hà Nội

 

Điện thoại/Fax: 04.33864223

 

Email: tramknbavi@gmail.com

 

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
Cơ quan Di động
1 Phan Thị Xuân Hương Trạm trưởng phanhuong3vi@gmail.com 433.864.223 0912466246