ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Trạm thú y
Ngày đăng 11/07/2018 | 11:05  | Lượt xem: 2634

Trạm thú y

I. Chức năng:

 

Tham mưu­ cho UBND huyện chỉ đạo và ban hành các văn bản; kế hoạch, chỉ thị , quyết định, hư­ớng dẫn, công văn về công tác phòng, chống dịch bệnh và quản lý Nhà nước về thú y trên địa bàn huyện.

 

Kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện; Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện.

 

H­ướng dẫn kiện toàn và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã, thị trấn.

 

Tổ chức các hội nghị và có các văn bản hư­ớng dẫn triển khai của cấp trên về công tác thú y.

 

Xây dựng kế hoạch và triển khai các công tác chuyên môn về phòng dịch; ph­ương án chống dịch, dập dịch, Kế hoạch kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực về thú y; Kế hoạch tổng vệ sinh tiêu độc môi trư­ờng; Kế hoạch tập huấn cho hệ thống thú y và các hộ chăn nuôi.

 

II. Địa chỉ liên lạc:

 

Email:  tramthuybavi12@gmail.com

 

Điện thoại/Fax:

 

Danh sách Cán bộ chủ chốt Trạm Thú y

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Di động
1 Hoàng Văn Dương Trạm trưởng 0433863175 0947280225
2 Nguyễn Thị Minh Quý Trạm phó 0433863175 0985322286