ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Xí nghiệp thủy lợi
Ngày đăng 11/07/2018 | 12:04  | Lượt xem: 3364

Xí nghiệp thủy lợi

XÍ NGHIỆP THỦY LỢI BA VÌ - CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI SÔNG TÍCH.

 

 

- Địa chỉ : Xã Thái Hòa - Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội.

 

- Số điện thoại :  0433.625.026      Fax : 0433.625.026.

- Email:  thuyloibavi@gmail.com.vn

 

- Danh sách, số điện thoại lãnh đạo:

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Di động
1 Phan Văn Tân Giám đốc 0433.625.015 0982327525
2 Đinh Công Hùng Phó Giám đốc 0423.471.534 0979199881
3   Phó Giám đốc