BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXII (Nhiệm kỳ 2015-2020)
Ngày đăng 03/07/2019 | 10:30  | Lượt xem: 1116

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020), thời điểm hiện tại (kể từ ngày 03/7/2019, sau khi kiện toàn một số chức danh lãnh đạo huyện nghỉ hưu theo chế độ).

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
1 DƯƠNG CAO THANH  Bí thư Huyện ủy
2 PHÙNG TÂN NHỊ  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
3 BẠCH CÔNG TIẾN  Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện
4 CHU VĂN LIÊN  UVTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện
5 NGUYỄN VĂN HẢI  UVTV - Phó Chủ tịch UBND huyện
6 LƯU QUANG NGỌC  UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TT BDCT huyện
7 PHÙNG HUY HIỀN  UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ
8 KIỀU QUANG PHƯƠNG  UVTV - Trưởng Công an huyện
9 HOÀNG VĂN QUY  UVTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
10 NGÔ THỊ BÍCH THẢO  UVTV - Trưởng Ban Dân vận
11 NGUYỄN ĐỨC THỊNH  UVTV - Trưởng Ban Tổ chức
12 ĐỖ MẠNH HƯNG  UVTV - Phó Chủ tịch UBND huyện
13 NGUYỄN HOÀNG CƯỜNG  HUV - Trưởng Ban Kinh tế HĐND huyện
14 ĐẶNG THỊ  NGUYỆT HOA  HUV - Chánh Thanh tra Nhà nước huyện
15 LƯU QUANG CHÍNH  HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT
16 PHAN THỊ HẢI YẾN  HUV - Phó Ban Dân vận Huyện ủy
17 ĐỖ THỊ THÚY HẰNG  HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện
18 LÊ MINH TUẤN  HUV - Chủ tịch UBND xã Đông Quang
19 NGUYỄN THỊ KIM OANH  HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện
20 ĐINH MẠNH HÙNG  HUV - Trưởng phòng Dân tộc
21 NGÔ VI KHẢ  HUV - Trưởng phòng Kinh tế
22 NGUYỄN ĐỨC THIỆN  HUV - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
23 NGUYỄN ĐÌNH DẦN  HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện
24 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Phú Châu
25 NGUYỄN THÀNH SƠN  HUV - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
26 NGUYỄN ĐỨC ANH  HUV - Trưởng phòng Nội vụ
27 ĐỖ QUANG TRUNG  HUV - Trưởng phòng Lao động TB & XH
28 ĐINH HẢI BÌNH  HUV - Trưởng Ban Pháp Chế HĐND huyện, Bí thư ĐU xã  Phú Cường
29 CHU HUY PHƯƠNG  HUV - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
30 VƯƠNG THỊ  THANH HƯƠNG  HUV - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
31 NGUYỄN ĐỨC THƯỞNG  HUV - Chánh án Tòa án nhân dân huyện
32 NGUYỄN QUỐC HÙNG  HUV - GĐ Bệnh viện đa khoa Ba Vì
33  LÊ KHẮC NHU  HUV - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
34 TRẦN QUANG KHUYÊN  HUV - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD
35 PHÙNG TIẾN LÂM  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đô
36 NGUYỄN ĐẠI LÂM  HUV - Bí Thư Đảng ủy TT Tây Đằng
37 PHẠM VĂN SƠN  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Thuần Mỹ
38 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG  HUV - Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường
39 PHƯƠNG VĂN LIỂU  HUV - Chủ tịch UBND xã Tản Hồng
40 LÊ HÀO QUANG  HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện
41 ĐỖ ANH SƠN  HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020)
Ngày đăng 29/12/2018 | 09:00  | Lượt xem: 10668

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020)

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 HÀ XUÂN HƯNG  Bí thư Huyện ủy
2 NGUYỄN VĂN HÀ  Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện
3 BẠCH CÔNG TIẾN  Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện
4 CHU VĂN LIÊN  UVTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện
5 NGUYỄN VĂN HẢI  UVTV - Phó Chủ tịch UBND huyện
6 LƯU QUANG NGỌC  UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo
7 PHÙNG HUY HIỀN  UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ
8 KIỀU QUANG PHƯƠNG  UVTV - Trưởng Công an huyện
9 HOÀNG VĂN QUY  UVTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
10 NGÔ THỊ BÍCH THẢO  UVTV – Trưởng Ban Dân vận
11 PHÙNG TÂN NHỊ UVTV - Chủ nhiệm UBKT
12 NGUYỄN ĐỨC THỊNH UVTV – Trưởng Ban Tổ chức
13 ĐỖ MẠNH HƯNG UVTV – Phó Chủ tịch UBND huyện
14 NGUYỄN HOÀNG CƯỜNG  HUV - Trưởng Ban Kinh tế HĐND huyện
15 ĐẶNG THỊ  NGUYỆT HOA  HUV – Chánh Thanh tra Nhà nước huyện
16 LƯU QUANG CHÍNH  HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT
17 PHAN THỊ HẢI YẾN  HUV - Phó Ban dân vận huyện ủy
18 ĐỖ THỊ THÚY HẰNG HUV – Chủ tịch Hội LHPN huyện
19 LÊ MINH TUẤN  HUV – Chủ tịch UBND xã Đông Quang
20 NGUYỄN THỊ KIM OANH  HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện
21 ĐINH MẠNH HÙNG  HUV - Trưởng phòng Dân Tộc
22 NGÔ VI KHẢ  HUV - Trưởng phòng Kinh tế
23 LÊ NGỌC TÔN  HUV - Trưởng phòng GD - ĐT
24 NGUYỄN ĐỨC THIỆN  HUV - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
25 NGUYỄN ĐÌNH DẦN  HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện
26 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Phú Châu
27 NGUYỄN THÀNH SƠN  HUV - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
28 NGUYỄN ĐỨC ANH  HUV – Trưởng phòng Nội vụ
29 ĐỖ QUANG TRUNG HUV –Trưởng phòng Lao động TB & XH
30 ĐINH HẢI BÌNH  HUV – Trưởng Ban Pháp Chế HĐND huyện, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Cường
 31 CHU HUY PHƯƠNG HUV - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
 32 VƯƠNG THỊ  THANH HƯƠNG HUV - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
 33 NGUYỄN ĐỨC THƯỞNG HUV – Chánh án Tòa án nhân dân huyện
 34 NGUYỄN QUỐC HÙNG  HUV - GĐ Bệnh viện đa khoa Ba Vì
 35  LÊ KHẮC NHU  HUV – Trưởng phòng Văn hóa thông tin
 36 TRẦN QUANG KHUYÊN HUV - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD
 37 PHÙNG TIẾN LÂM HUV - Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đô
 38 NGUYỄN ĐẠI LÂM  HUV - Bí Thư Đảng ủy TT Tây Đằng
 39 PHẠM VĂN SƠN  HUV – Bí thư Đảng ủy xã Thuần Mỹ
 40 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG  HUV - Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường
 41 PHƯƠNG VĂN LIỂU HUV – Chủ tịch UBND xã Tản Hồng
42 LÊ HÀO QUANG HUV - Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa
 43 ĐỖ ANH SƠN HUV - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thái
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)
Ngày đăng 10/11/2014 | 00:00  | Lượt xem: 77104

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

 

STT Họ và Tên Chức vụ

1

HÀ XUÂN HƯNG

 Bí thư Huyện ủy

2

NGUYỄN VĂN HÀ

 Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

3

LÊ VĂN MINH

 Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

4

CHU VĂN LIÊN

 UVTV - Phó chủ tịch HĐND huyện

5

NGUYỄN THẾ HÀ

 UVTV - Phó chủ tịch UBND huyện

6

BẠCH CÔNG TIẾN

 UVTV - Phó chủ tịch UBND huyện

7

NGUYỄN VĂN HẢI

 UVTV - Phó chủ tịch UBND huyện

8

CHU VĂN ĐỨC

 UVTV - Trưởng Ban Tổ chức

9

TRẦN THỊ HOAN

 UVTV - Trưởng Ban Dân Vận

10

LƯU QUANG NGỌC

 UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo

11

PHÙNG TIẾN VỮNG

 UVTV - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

12

PHÙNG HUY HIỀN

 UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ

13

LÊ QUANG KHA

 UVTV - Trưởng Công an huyện

14

ĐINH THẾ QUÝ

 UVTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

15

NGUYỄN HOÀNG CƯỜNG

 HUV - UVTT HĐND huyện

16

NGÔ THỊ BÍCH THẢO

 HUV - Phó trưởng Ban tổ chức

17

ĐẶNG THỊ  NGUYỆT HOA

 HUV - Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

18

PHÙNG TÂN NHỊ

 HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy

19

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

 HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện

20

PHAN THỊ HẢI YẾN

 HUV - Chủ tịch Hội Nông Dân huyện

21

NGUYỄN CHÍ NGUYỆN

 HUV - Giám đốc Trung tâm Văn hóa

22

TRẦN ANH TUẤN

 HUV - Bí thư Huyện đoàn

23

ĐINH MẠNH HÙNG

 HUV - Chánh thanh tra huyện

24

NGUYỄN XUÂN SƠN

 HUV - Trưởng phòng Nội vụ

25

NGUYỄN QUỐC VĂN

 HUV - Trưởng phòng Lao động TB & XH

26

NGÔ VI KHẢ

 HUV - Trưởng phòng Tài Chính - KH

27

LÊ NGỌC TÔN

 HUV - Trưởng phòng GD - ĐT

28

NGUYỄN ĐỨC THIỆN

 HUV - Trưởng phòng Quản lý đô thị

29

NGUYỄN ĐÌNH DẦN

 HUV - Trưởng phòng Kinh Tế

30

NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

 HUV - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

 31

THIỀU VĂN BƯỜNG

 HUV - Chánh Văn phòng HĐND&UBND

 32

NGUYỄN THÀNH SƠN

 HUV - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường

 33

ĐỖ MẠNH HƯNG

 HUV - Trưởng Ban bồi thường GPMB

 34

 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

 HUV - Chánh án Tòa án nhân dân huyện

 35

NGUYỄN QUỐC HÙNG

 HUV - GĐ Bệnh viện đa khoa Ba Vì

 36

NGUYỄN MẠNH THẮNG

 HUV - Chi cục trưởng Chi cục thuế

 37

NGUYỄN ĐỨC THỊNH

 HUV - Bí thư Đảng ủy xã Chu Minh

 38

NGUYỄN THỊ KIM OANH

 HUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

 49

ĐINH CÔNG SỬ

 HUV - Chủ tịch UBND xã Ba Trại

 40

NGUYỄN ĐẠI LÂM

 HUV - Bí Thư UBND TT Tây Đằng

 41

NGUYỄN NGỌC QUÝ

 HUV - Chủ tịch UBND xã Cam Thượng

 42

PHẠM VĂN SƠN

 HUV - Chủ tịch UBND xã Thuần Mỹ

 43

PHÙNG HỮU LỘC

 HUV - Trưởng phòng Tư Pháp

 44

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

 HUV - Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng

 45

LƯU ĐÌNH HẠNH

 HUV - Phó trưởng Ban Quản lý dự án