BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày đăng 31/08/2020 | 02:14  | Lượt xem: 72419

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  GHI CHÚ
1  DƯƠNG CAO THANH  Bí thư Huyện ủy  
2  PHÙNG TÂN NHỊ  Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện  
3  ĐỖ MẠNH HƯNG  Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện  
4  NGUYỄN THỊ KIM OANH  UV BTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  
5  TRẦN QUANG KHUYÊN  UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện  
6  LÊ VĂN QUÂN  UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện  
7  ĐỖ QUANG TRUNG  UV BTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  
8  NGÔ THỊ BÍCH THẢO  UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy  
9  NGUYỄN ĐỨC THỊNH  UV BTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy  
10  ĐINH HẢI BÌNH  UV BTV - PCT HĐND huyện  
11  ĐỖ ANH SƠN  UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  
12  KIỀU QUANG PHƯƠNG  UV BTV - Trưởng Công an huyện  
13  ĐÀO TUẤN HƯNG  UV BTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện  
14  NGUYỄN ĐỨC ANH  HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện  
15  NGUYỄN ĐỨC THƯỞNG  HUV - Chánh án Tòa án nhân dân huyện  
16  PHÙNG QUỐC TOẢN  HUV - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện  
17  ĐẶNG THỊ NGUYỆT HOA  HUV - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện  
18  PHÙNG VĂN TRÁNG  HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy  
19  LÊ MINH TUẤN  HUV - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện  
20  NGUYỄN TIẾN HƯNG  HUV - Chánh Thanh tra huyện  
21  HOÀNG TRÚC PHONG  HUV - Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch  
22  NGUYỄN THỊ NAM  HUV - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường  
23  CHU HUY PHƯƠNG  HUV - Trưởng phòng Nội vụ  
24  NGUYỄN GIÁP ĐÔNG  HUV - Trưởng phòng Kinh tế  
25  LÊ KHẮC NHU  HUV - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin  
26  PHÙNG NGỌC OANH  HUV - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo  
27  NGUYỄN VĂN TÙNG  HUV - Trưởng phòng Quản lý đô thị  
28  LÊ HÀO QUANG  HUV - Trưởng phòng Lao động TB&XH  
29  NGÔ DUY HỢI  HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  
30  LƯU QUANG CHÍNH  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thái  
31  NGUYỄN VĂN TRƯỜNG  HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện  
32  ĐẶNG QUYẾT THẮNG  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Đông Quang  
33  NGUYỄN NGỌC MẠNH  HUV - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng  
34  NGUYỄN ĐỨC NGHĨA  HUV - Chủ tịch Liên đoàn lao động  
35  ĐỖ THỊ THÚY HẰNG  HUV - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ  
36  NGUYỄN NGỌC TÚ  HUV - Chủ tịch UBND xã Vật Lại  
37  ĐINH THỊ BÍCH HẢO  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Vân Hòa  
38  PHƯƠNG VĂN LIỂU  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Tản Hồng  
39  NGUYỄN HUY NHUNG  HUV - Phó Ban tổ chức Huyện ủy  
40  NGUYỄN VIỆT GIAO  HUV - Bí thư Đảng ủy Yên Bài  
41  PHÙNG MAI LONG  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đô  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXII (Nhiệm kỳ 2015-2020)
Ngày đăng 03/07/2019 | 10:30  | Lượt xem: 78534

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2015-2020 (thời điểm hiện tại ngày 25/5/2020, sau khi kiện toàn một số chức danh lãnh đạo huyện và một số đồng chí nghỉ hưu theo chế độ).

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
1  DƯƠNG CAO THANH  Bí thư Huyện ủy
2  PHÙNG TÂN NHỊ  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
3  BẠCH CÔNG TIẾN  Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện
4  CHU VĂN LIÊN  UV BTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện
5  ĐỖ MẠNH HƯNG  UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện
6  LƯU QUANG NGỌC  UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TT BDCT huyện
7  PHÙNG HUY HIỀN  UV BTV - Chủ nhiệm UBKT 
8  KIỀU QUANG PHƯƠNG  UV BTV - Trưởng Công an huyện
9  HOÀNG VĂN QUY  UV BTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
10  NGÔ THỊ BÍCH THẢO  UV BTV - Trưởng Ban Dân vận
11  NGUYỄN ĐỨC THỊNH  UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức
12  NGUYỄN THỊ KIM OANH  UV BTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ
13  TRẦN QUANG KHUYÊN  HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện
14  ĐỖ QUANG TRUNG  HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện
15  VƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG  HUV - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
16  NGUYỄN ĐỨC THƯỞNG  HUV - Chánh án Tòa án nhân dân huyện
17  ĐINH HẢI BÌNH  HUV - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
18  LƯU QUANG CHÍNH  HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT
19  PHAN THỊ HẢI YẾN  HUV - Phó Ban Dân vận Huyện ủy
20  CHU HUY PHƯƠNG  HUV - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
21  ĐỖ ANH SƠN  HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy
22  NGUYỄN ĐỨC THIỆN  HUV - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
23  NGUYỄN THÀNH SƠN  HUV - Trưởng phòng Tư pháp
24  NGUYỄN ĐỨC ANH  HUV - Trưởng phòng Nội vụ
25  ĐẶNG THỊ NGUYỆT HOA  HUV - Chánh Thanh tra Nhà nước huyện
26  LÊ KHẮC NHU  HUV - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
27  NGUYỄN VĂN TRƯỜNG  HUV - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường
28  LÊ HÀO QUANG  HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện
29  ĐỖ THỊ THÚY HẰNG  HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện
30  NGUYỄN QUỐC HÙNG  HUV - GĐ Bệnh viện đa khoa Ba Vì
31  NGUYỄN ĐỨC NGHĨA  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Phú Châu
32  PHẠM VĂN SƠN  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Thuần Mỹ
33  PHƯƠNG VĂN LIỂU  HUV - Chủ tịch HĐND xã Tản Hồng
34  LÊ MINH TUẤN  HUV - Chủ tịch UBND xã Đông Quang
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2015-2020)
Ngày đăng 29/12/2018 | 09:00  | Lượt xem: 85536

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2015-2020)

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2015-2020)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1  HÀ XUÂN HƯNG  Bí thư Huyện ủy
2  NGUYỄN VĂN HÀ  Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện
3  BẠCH CÔNG TIẾN  Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện
4  CHU VĂN LIÊN  UV BTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện
5  NGUYỄN VĂN HẢI  UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện
6  ĐỖ MẠNH HƯNG  UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện
7  PHÙNG TÂN NHỊ  UV BTV - Chủ nhiệm UBKT
8  PHÙNG HUY HIỀN  UV BTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ
9  NGUYỄN ĐỨC THỊNH  UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức
10  NGÔ THỊ BÍCH THẢO  UV BTV - Trưởng Ban Dân vận
11  LƯU QUANG NGỌC  UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo
12  KIỀU QUANG PHƯƠNG  UV BTV - Trưởng Công an huyện
13  HOÀNG VĂN QUY  UV BTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
14  NGUYỄN THỊ KIM OANH  HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện
15  NGUYỄN ĐÌNH DẦN  HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện
16  VƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG  HUV - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
17  NGUYỄN ĐỨC THƯỞNG  HUV - Chánh án Tòa án nhân dân huyện
18  NGUYỄN HOÀNG CƯỜNG  HUV - Trưởng Ban Kinh tế HĐND huyện
19  ĐINH HẢI BÌNH  HUV - Trưởng Ban Pháp Chế HĐND huyện, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Cường
20  LƯU QUANG CHÍNH  HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT
21  PHAN THỊ HẢI YẾN  HUV - Phó Ban dân vận huyện ủy
22  CHU HUY PHƯƠNG  HUV - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
23  ĐẶNG THỊ NGUYỆT HOA  HUV - Chánh Thanh tra Nhà nước huyện
24  NGUYỄN THÀNH SƠN  HUV - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
25  ĐINH MẠNH HÙNG  HUV - Trưởng phòng Dân Tộc
26  NGÔ VI KHẢ  HUV - Trưởng phòng Kinh tế
27  LÊ NGỌC TÔN  HUV - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
28  NGUYỄN ĐỨC THIỆN  HUV - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
29  NGUYỄN ĐỨC ANH  HUV - Trưởng phòng Nội vụ
30  ĐỖ QUANG TRUNG  HUV - Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
31  NGUYỄN VĂN TRƯỜNG  HUV - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
32  LÊ KHẮC NHU  HUV - Trưởng phòng Văn hóa thông tin
33  ĐỖ THỊ THÚY HẰNG  HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện
34  TRẦN QUANG KHUYÊN  HUV - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD
35  NGUYỄN QUỐC HÙNG  HUV - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ba Vì
36  PHÙNG TIẾN LÂM  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đô
37  NGUYỄN ĐẠI LÂM  HUV - Bí Thư Đảng ủy TT Tây Đằng
38  PHẠM VĂN SƠN  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Thuần Mỹ
39  NGUYỄN ĐỨC NGHĨA  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Phú Châu
40  LÊ HÀO QUANG  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa
41  ĐỖ ANH SƠN  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thái
42  PHƯƠNG VĂN LIỂU  HUV - Chủ tịch UBND xã Tản Hồng
43  LÊ MINH TUẤN  HUV - Chủ tịch UBND xã Đông Quang

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)
Ngày đăng 07/11/2014 | 08:00  | Lượt xem: 152103

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1  HÀ XUÂN HƯNG  Bí thư Huyện ủy
2  NGUYỄN VĂN HÀ  Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện
3  LÊ VĂN MINH  Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện
4  CHU VĂN LIÊN  UV BTV - Phó chủ tịch HĐND huyện
5  NGUYỄN THẾ HÀ  UV BTV - Phó chủ tịch UBND huyện
6  BẠCH CÔNG TIẾN  UV BTV - Phó chủ tịch UBND huyện
7  NGUYỄN VĂN HẢI  UV BTV - Phó chủ tịch UBND huyện
8  CHU VĂN ĐỨC  UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức
9  TRẦN THỊ HOAN  UV BTV - Trưởng Ban Dân Vận
10  LƯU QUANG NGỌC  UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo
11  PHÙNG TIẾN VỮNG  UV BTV - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
12  PHÙNG HUY HIỀN  UV BTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ
13  LÊ QUANG KHA  UV BTV - Trưởng Công an huyện
14  ĐINH THẾ QUÝ  UV BTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
15  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA  HUV - Chánh án Tòa án nhân dân huyện
16  NGUYỄN HOÀNG CƯỜNG  HUV - UVTT HĐND huyện
17  PHÙNG TÂN NHỊ  HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy
18  NGÔ THỊ BÍCH THẢO  HUV - Phó trưởng Ban tổ chức
19  ĐẶNG THỊ NGUYỆT HOA  HUV - Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
20  THIỀU VĂN BƯỜNG  HUV - Chánh Văn phòng HĐND&UBND
21  ĐINH MẠNH HÙNG  HUV - Chánh thanh tra huyện
22  NGUYỄN XUÂN SƠN  HUV - Trưởng phòng Nội vụ
23  NGUYỄN QUỐC VĂN  HUV - Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
24  NGÔ VI KHẢ  HUV - Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch
25  LÊ NGỌC TÔN  HUV - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
26  NGUYỄN ĐỨC THIỆN  HUV - Trưởng phòng Quản lý đô thị
27  NGUYỄN ĐÌNH DẦN  HUV - Trưởng phòng Kinh Tế
28  NGUYỄN ĐỨC NGHĨA  HUV - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin
29  PHÙNG HỮU LỘC  HUV - Trưởng phòng Tư Pháp
30  NGUYỄN THÀNH SƠN  HUV - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
31  ĐỖ MẠNH HƯNG  HUV - Trưởng Ban bồi thường GPMB
32  NGUYỄN THỊ KIM OANH  HUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
33  NGUYỄN THỊ THANH HẢI  HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện
34  PHAN THỊ HẢI YẾN  HUV - Chủ tịch Hội Nông Dân huyện
35  TRẦN ANH TUẤN  HUV - Bí thư Huyện đoàn
36  NGUYỄN CHÍ NGUYỆN  HUV - Giám đốc Trung tâm Văn hóa
37  NGUYỄN QUỐC HÙNG  HUV - GĐ Bệnh viện đa khoa Ba Vì
38  NGUYỄN MẠNH THẮNG  HUV - Chi cục trưởng Chi cục thuế
39  NGUYỄN ĐỨC THỊNH  HUV - Bí thư Đảng ủy xã Chu Minh
40  NGUYỄN ĐẠI LÂM  HUV - Bí Thư UBND TT Tây Đằng
41  ĐINH CÔNG SỬ  HUV - Chủ tịch UBND xã Ba Trại
42  NGUYỄN NGỌC QUÝ  HUV - Chủ tịch UBND xã Cam Thượng
43  PHẠM VĂN SƠN  HUV - Chủ tịch UBND xã Thuần Mỹ
44  NGUYỄN VĂN TRƯỜNG  HUV - Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng
45  LƯU ĐÌNH HẠNH  HUV - Phó trưởng Ban Quản lý dự án