BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày đăng 14/04/2021 | 04:55  | Lượt xem: 76
Chiều ngày 14/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng...

Huyện Ba Vì: Tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 12/04/2021 | 04:26  | Lượt xem: 94
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được Quốc hội ấn định vào ngày Chủ Nhật ngày 23/5/2021. Xác định đây là sự kiện chính trị trọng tâm,...

Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì: Tập huấn công tác bầu cử cho Cán bộ hội, hội viên CCB tham gia làm nhiệm vụ bầu cử ở xã, thị trấn

Ngày đăng 08/04/2021 | 01:59  | Lượt xem: 69
Sáng ngày 8/4, chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử cho 150 Cán bộ hội, hội...

Đoàn công tác số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm Trưởng đoàn làm việc tại huyện Ba Vì về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 25/03/2021 | 01:52  | Lượt xem: 198
Sáng ngày 25/3, Đoàn công tác số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Quốc Duyệt- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm...

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND cấc cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày đăng 25/03/2021 | 01:52  | Lượt xem: 312
Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, hiện nay, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và...

Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị Hướng dẫn công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 20/03/2021 | 01:35  | Lượt xem: 198
Sáng ngày 20/3/2021, UB MTTQ huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị và tham dự hội nghị trực tuyến của UB MTTQ thành phố Hướng dẫn công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại...

Đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì: kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử tại xã Thụy An và Đông Quang

Ngày đăng 17/03/2021 | 03:44  | Lượt xem: 332
Sáng ngày 17/3, Đoàn Kiểm tra số 3 của Ủy ban Bầu cử huyện Ba Vì đã tiến hành kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...

Ủy ban Bầu cử huyện Ba Vì: Tổ chức tập huấn Nghiệp vụ công tác Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 16/03/2021 | 01:02  | Lượt xem: 1004
Sáng ngày 16/3, Ủy ban Bầu cử huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị tập huấn Nghiệp vụ công tác Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến thành viên Ban chỉ đạo Bầu cử huyện, Thành...

: Ba Vì tham gia Hội nghị trực tuyến Phổ biến Luật Bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 12/03/2021 | 01:09  | Lượt xem: 769
Sáng 12/3, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 tới các điểm...

Quyết định vv thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên đại bàn huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 25/02/2021 | 11:16  | Lượt xem: 233
Quyết định vv thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên đại bàn huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định vv thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 02/03/2021 | 10:13  | Lượt xem: 320
Quyết định vv thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo lịch kiểm tra công tác bầu cử đợt 1

Ngày đăng 01/03/2021 | 10:06  | Lượt xem: 241
Thông báo lịch kiểm tra công tác bầu cử đợt 1

Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/01/2021 | 11:01  | Lượt xem: 94
Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì

Ngày đăng 20/01/2021 | 10:59  | Lượt xem: 117
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì

Hướng dẫn việc chia đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn; chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử và chế độ thông tin, báo cáo trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 04/02/2021 | 08:50  | Lượt xem: 170
Hướng dẫn việc chia đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn; chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử và chế độ thông tin, báo cáo trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và...

Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Vì khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 17/02/2021 | 08:53  | Lượt xem: 187
Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Vì khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo, đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Ba Vì

Ngày đăng 22/01/2021 | 09:46  | Lượt xem: 95
Quyết định về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo, đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn...

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Ba Vì

Ngày đăng 22/01/2021 | 09:44  | Lượt xem: 89
Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Ba Vì

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Ba Vì

Ngày đăng 22/01/2021 | 10:34  | Lượt xem: 92
Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Ba Vì

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì

Ngày đăng 20/01/2021 | 09:25  | Lượt xem: 89
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì

Thông kê truy cập

Đang online: 868
Lượt truy cập trong tuần: 9354
Lượt truy cập trong tháng: 640241
Lượt truy cập trong năm: 1655216
Tổng số truy cập: 48885107

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang