BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND, UBND CÁC CẤP

Cử tri Ba Vì hãy thể hiện trách nhiệm của mình thông qua cuộc bầu cử, thiết thực góp phần xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân huyện Ba Vì vững mạnh
Ngày đăng 20/05/2016 | 18:01  | Lượt xem: 332

Cử tri Ba Vì hãy thể hiện trách nhiệm của mình thông qua cuộc bầu cử, thiết thực góp phần xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân huyện Ba Vì vững mạnh

Việc xây dựng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trở thành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân” là yêu cầu bức thiết, là đòi hỏi hết sức khách quan, đáp ứng thực tiễn công cuộc đổi mới toàn diện của nước ta. Cách mạng tháng 8/1945 thành công, cùng với Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 71 năm qua, thoát khỏi ách nô lệ lầm than, nhân dân Ba Vì cũng đã có chính quyền dân chủ nhân dân của mình. Trải qua thăng trầm của lịch sử cũng như trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Chính quyền dân chủ nhân dân mà cơ quan hành chính cao nhất là UBND huyện Ba Vì, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền cấp trên đã không ngừng củng cố, hoàn thiện và trưởng thành. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách, chấp hành nghiêm túc và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chỉ đạo, điều hành và khơi dậy tiểm năng của huyện Ba Vì về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn; đồng thời làm tròn nghĩa vụ đối với cả nước.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, công dân có thể tham gia quản lý Nhà nước và xã hội theo nhiều hình thức khác nhau, trong đó có hình thức dân chủ đại diện. Công dân thực hiện quyền của mình thông qua đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Công dân thể hiện trách nhiệm xã hội bằng việc sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài để quản lý Nhà nước và xã hội. Công dân có quyền phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan hành pháp, các cơ quan tư pháp và các cơ quan khác của Nhà nước. Các cơ quan này có trách nhiệm trả lời trước dân vì những cơ quan này đều gián tiếp được nhân dân trao quyền.

Cử tri 7 xã miền núi của huyện tiếp xúc với ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Do bản chất của Nhà nước ta là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, bởi vậy, Đảng ta luôn tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền dân chủ hợp pháp của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh biết bao nhiêu xương máu trong cuộc cách mạng đánh thực dân và phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội”.

Cuộc bầu cử là cơ hội để nhân dân Ba Vì thực hiện quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, đại diện cho lợi ích, ý chí nguyện vọng của nhân dân, tham gia các hoạt động theo sự phân công, bảo đảm cho Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Huyện Ba Vì đã thành lập Ủy ban bầu cử các cấp để từ đó triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy trình luật định và tiến độ đề ra. Cùng với tổ chức các cuộc tiếp xúc vận động bầu cử của các ứng cử viên với cử tri, công tác tuyên truyền đã và đang được phát huy mạnh mẽ trên toàn địa bàn huyện, như: qua hệ thống Đài Truyền thanh, cổ động trực quan, qua hội nghị của các tổ chức đoàn thể, qua các hội nghị hiệp thương. Từ đó giúp nhân dân các dân tộc trong huyện nắm rõ ý nghĩa, mục đích, tiểu sử các ững cử viên; xác định quyền lợi, trách nhiệm của mình đối với cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tích cực thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nô nức đón chờ Ngày hội non sông – toàn dân đi bỏ phiếu 22/5/2016.

Ý kiến cử tri Ba Vì tại hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên HĐND huyện khóa XIX

Cử tri Ba Vì hãy thể hiện tốt trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tự bầu chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được diễn ra thành công trên đại bàn huyện, góp phần thiết thực vào việc xây dựng chính quyền Nhà nước, trong đó có chính quyền dân chủ nhân dân huyện Ba Vì vững mạnh./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1638
Lượt truy cập trong tuần: 156628
Lượt truy cập trong tháng: 75852
Lượt truy cập trong năm: 6310519
Tổng số truy cập: 44790088

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang