BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND, UBND CÁC CẤP

Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác bầu cử tại huyện Ba Vì
Ngày đăng 17/05/2016 | 17:38  | Lượt xem: 426

Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác bầu cử tại huyện Ba Vì

Ngày 16/5/2016, Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2016- 2021.

Huyện Ba Vì đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, kế hoạch số 01/KH- UBBC ngày 26/1/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì về việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, từ ngày 8/4/2016- 16/5/2016, Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì đã ban hành trên 60 các loại văn bản, tổ chức 06 cuộc họp thảo luận, thống nhất trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 của huyện Ba Vì; tổ chức 02 đợt kiểm tra công tác bầu cử đối với Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn. Tính đến ngày 14/4/2016, huyện Ba Vì đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần 03, số lượng đại biểu chính thức trong danh sách bầu của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2016- 2021 là 68 người; tính đến ngày 16/4/2016, 31 xã, thị trấn đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần ba với tổng số đại biểu chính thức trong danh sách bầu của đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016- 2021 là: 1.463 người. Công tác công bố và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, tổ chức Hội nghị ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri, công tác chuẩn bị về cở sở vật chất, cấp phát tài liệu, vật phẩm phục vụ bầu cử cũng đã được Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn hoàn thành tốt. Ủy ban bầu cử huyện đã tổ chức 09 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử tại 09 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện với 1.920 lượt người tham gia. 100% các xã, thị trấn đã và đang triển khai tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử cho từng thành viên Tổ bầu cử. Nhận thức về vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền cổ động trực quan sẽ góp phần quan trọng giúp người dân nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu do dó huyện Ba Vì đã đẩy mạnh đa dạng các hình thức tuyên truyền như: cổ động trực quan, qua hệ thống truyền thanh, qua hoạt động văn hóa, văn nghệ và thông qua việc tổ chức các hội nghị. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được huyện Ba Vì chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo cuộc bầu cử vào ngày 22/5 tới được diễn ra an toàn.

Hội nghị đã được nghe các xã, thị trấn báo cáo nhanh về công tác tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tại các địa phương.

Từ nay đến ngày diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, huyện Ba Vì tiếp tục thực hiện đúng kế hoạch về công tác bầu cử của Trung ương, thành phố, của huyện, tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên Tổ bầu cử, rà soát việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện để tổ chức thực hiện “ngày toàn dân xây dựng chính quyền” diễn ra thành công tốt đẹp./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI