BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND, UBND CÁC CẤP

Ứng cử viên ĐB HĐND Huyện tiếp xúc cử tri tại các xã Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Vì, Ba Trại và cử tri đoàn 285 - K9 – Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch HCM

Ngày đăng 05/05/2016 | 04:37  | Lượt xem: 1334
Ứng cử viên ĐB HĐND Huyện tiếp xúc cử tri tại các xã Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Vì, Ba Trại và cử tri đoàn 285 - K9 – Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch HCM

Ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 2- HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016- 2021 tham gia vận động bầu cử tại xã Yên Bài, Vân Hòa và Tản Lĩnh

Ngày đăng 05/05/2016 | 05:05  | Lượt xem: 1428
Ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 2- HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016- 2021 tham gia vận động bầu cử tại xã Yên Bài, Vân Hòa và Tản Lĩnh

Hội nghị tiếp xúc cử tri vận đồng bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021- đơn vị bầu cử số 07

Ngày đăng 09/05/2016 | 05:49  | Lượt xem: 1461
Hội nghị tiếp xúc cử tri vận đồng bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021- đơn vị bầu cử số 07

Ba Vì - Toàn huyện quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 10/05/2016 | 05:05  | Lượt xem: 1316
Ba Vì - Toàn huyện quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 10/05/2016 | 05:10  | Lượt xem: 1329
Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Ba Vì hoàn thành Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử Đại biểu HĐND huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 10/05/2016 | 05:57  | Lượt xem: 1543
Ba Vì hoàn thành Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử Đại biểu HĐND huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 08 – TP Hà Nội

Ngày đăng 11/05/2016 | 05:49  | Lượt xem: 305
Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 08 – TP Hà Nội

Các ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XIV, đơn vị bầu cử số 8 TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với các cử tri 7 xã miền núi huyện Ba Vì

Ngày đăng 12/05/2016 | 10:13  | Lượt xem: 371
Các ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XIV, đơn vị bầu cử số 8 TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với các cử tri 7 xã miền núi huyện Ba Vì

Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng 16/05/2016 | 05:37  | Lượt xem: 441
Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác bầu cử tại huyện Ba Vì

Ngày đăng 17/05/2016 | 05:38  | Lượt xem: 411
Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác bầu cử tại huyện Ba Vì

Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Minh Quang

Ngày đăng 18/05/2016 | 05:31  | Lượt xem: 337
Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Minh Quang