Liên kết

Video


thủ tục hành chính cấp xã

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS
Trình tự thực hiện

Bước 1: Trường THCS lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện;

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, trả phiếu tiếp nhận và hẹn kết quả cho nhà trường;

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện chuyển hồ sơ cho Phòng GD&ĐT thụ lý giải quyết;

Bước 4: Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ giải quyết và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện;

Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện nhận kết quả giải quyết TTHC của Phòng GD&ĐT và trả kết quả theo phiếu hẹn; hoàn thiện và lưu hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Ba Vì: Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường;

2. Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm có xác nhận của Hiệu trưởng;

3. Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm;

4. Đơn xin học thêm của học sinh có chữ ký của cha mẹ học sinh (Lưu tại trường);

5. Đơn xị dạy thêm và bản cam kết thực hiện đúng các quy định về DTHT của giáo viên (Lưu tại trường).

số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày); - Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT: 10 ngày; - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện duyệt: 03 ngày.
Đối tượng thực hiện

Tổ chức nhà trường

Cơ quan thực hiện

Phòng GD&ĐT

Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép (Giấy phép) dạy thêm học thêm trong nhà trường

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

+ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, thị xã;

+ Thông tư 17/2012/TT-BGĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT;

+ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 26/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội;

Quyết định số: 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

In bài viết Email bài viết

các tin khác