Liên kết

Video


thủ tục hành chính cấp xã

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện;

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, trả phiếu tiếp nhận và hẹn kết quả cho công dân;

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện chuyển hồ sơ cho Phòng GD&ĐT thụ lý giải quyết.

Bước 4: Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ giải quyết và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện nhận kết quả giải quyết TTHC của Phòng GD&ĐT và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn; hoàn thiện và lưu hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Ba Vì: Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Học bạ (bản chính);

2. Đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp (theo mẫu) có ý kiến xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường;

3. Giấy khai sinh (bản sao);

4. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (bản sao);

5. Bản sao Bằng tốt nghiệp cũ (nếu có);

6. 01 ảnh màu 3x4.

(Các bản sao nếu không được chứng thực thì phải đem bản chính để đối chiếu. Cán bộ tiếp nhận giữ lại bản sao sau khi đã đối chiếu chính xác)

01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày);- Bộ phận chuyên môn Phòng GD
Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Phòng GD&ĐT

Kết quả thực hiện

Bản sao mới

Lệ phí

Lệ phí cấp lại bằng sao 9.000đ ( Phôi 6.000đ/bản và lệ phí 3.000đ/bản)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Biểu mẫu gd-21

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

+ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, thị xã;

+ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính;

+ Thông tư liên tịch Số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính và Bộ Tư Pháp về việc Quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch;

+ Công văn số 7953/BGD&ĐT ngày 31/8/2009 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009;

+ Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Công văn số 9382/SGDĐT-QLT ngày 30/11/2010 cuả Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội  về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý, cấp phát văn băng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông;

+ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bản giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Quyết định số: 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

In bài viết Email bài viết

các tin khác