Liên kết

Video


thủ tục hành chính cấp xã

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Chuyển đổi địa điểm của nhà trẻ, nhà trường tư thục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức và cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Ba Vì.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, trả phiếu tiếp nhận và hẹn kết quả cho tổ chức, công dân.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện chuyển hồ sơ cho Phòng GD&ĐT thụ lý giải quyết.

Bước 4: Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ giải quyết và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện nhận kết quả giải quyết TTHC của Phòng GD&ĐT và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn; hoàn thiện và lưu hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Ba Vì: Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Đề án thành lập trường mầm non tư thục theo địa điểm mới;

2. Tờ trình đề nghị được chuyển đổi địa điểm của chủ nhà trẻ, nhà trường tư thục;

3. Bản sao Quyết định cho phép thành lập nhà trẻ, nhà trường;

4. Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về tính hợp pháp của hồ sơ đất đai, nhà cửa, ... kèm theo sơ đồ thiết kế các công trình kiến trúc của trường tại địa điểm mới.
- Số lượng: 02 bộ

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày - Phòng GD&ĐT: 10 ngày; - Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt: 03 ngày.
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Phòng GD&ĐT

Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép chuyển đổi địa điểm nhà trẻ, nhà trường.

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

+ Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT về Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non;

+ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

+ Văn bản Hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học;

+ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (loại hình tư thục);

Quyết định số: 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

In bài viết Email bài viết

các tin khác