Liên kết

Video


thủ tục hành chính cấp xã

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
11 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS)

Phòng GD&ĐT

12 Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS

Phòng GD&ĐT

13 Chuyển đổi địa điểm của nhà trẻ, nhà trường tư thục

Phòng GD&ĐT

14 Quy trình đánh giá “Học tập cộng đồng” cấp xã

Phòng GD&ĐT

15 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

Phòng Giáo dục và Đào tạo

16 Chuyển đổi chủ nhà trẻ; trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục

Phòng GD&ĐT

17 Giải thể trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học

Phòng GD&ĐT

18 Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS

Phòng GD&ĐT

19 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục

Phòng GD&ĐT

20 Thành lập trường tiểu học tư thục

Phòng GD&ĐT


Hiển thị 11 - 20 của 240 kết quả.
của 24