CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ba Vì kiểm soát và giải quyết thủ tục hành chính với quyết tâm cao

Ngày đăng 03/03/2021 | 02:38  | Lượt xem: 886
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về công tác cải cách hành chính. Năm 2020, huyện Ba Vì tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nội dung đặc biệt quan tâm...

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 03/02/2021 | 03:11  | Lượt xem: 978
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC năm 2020 của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 12/01/2021 | 02:12  | Lượt xem: 1075
Tình hình, kết quả giải quyết TTHC năm 2020 của UBND huyện Ba Vì

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 12/01/2021 | 02:11  | Lượt xem: 1045
Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Ba Vì

Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Ba Vì

Ngày đăng 09/01/2021 | 03:07  | Lượt xem: 800
Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Ba Vì

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của huyện Ba Vì

Ngày đăng 07/01/2021 | 02:43  | Lượt xem: 1094
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của huyện Ba Vì

UBND huyện Ba Vì tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

Ngày đăng 30/12/2020 | 01:11  | Lượt xem: 371
Sáng ngày 30/12, Tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Vì, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.

Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

Ngày đăng 11/12/2020 | 02:37  | Lượt xem: 296
Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 11 tháng năm 2020 của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 01/12/2020 | 02:18  | Lượt xem: 345
Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 11 tháng năm 2020 của UBND huyện Ba Vì

Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và công tác phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 16/11/2020 | 11:47  | Lượt xem: 477
Sáng ngày 16/11, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Vì, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản...

Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì chủ trì hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 01/10/2020 | 08:13  | Lượt xem: 957
Chiều ngày 30/9, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính; triển khai thực hiện kế hoạch xác định chỉ...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 01:19  | Lượt xem: 679
Ngày 18/9/2020 UBND huyện Ba Vì phối hợp với Ban tiếp công dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo.

Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Tài nguyên và môi trường)

Ngày đăng 26/08/2020 | 09:39  | Lượt xem: 616
Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Tài nguyên và môi trường)

Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Văn hóa thông tin)

Ngày đăng 22/08/2020 | 07:56  | Lượt xem: 496
Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Văn hóa thông tin)

UBND huyện Ba Vì triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn huyện Ba Vì

Ngày đăng 31/07/2020 | 09:28  | Lượt xem: 311
UBND huyện Ba Vì đã ban hành kế hoạch số 156/KH- UBND ngày 26/6/2020 về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”...

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 17/07/2020 | 03:45  | Lượt xem: 746
Ngày 17/7/2020 UBND huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020 cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC các phòng ban, đơn vị...

Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Lao động-TB&XH)

Ngày đăng 17/06/2020 | 04:35  | Lượt xem: 240
Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Lao động-TB&XH)

Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Tài chính)

Ngày đăng 12/06/2020 | 02:34  | Lượt xem: 308
Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Tài chính)

Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Nội vụ)

Ngày đăng 09/06/2020 | 01:31  | Lượt xem: 214
Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Nội vụ)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 29/05/2020 | 09:42  | Lượt xem: 306
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thông kê truy cập

Đang online: 1665
Lượt truy cập trong tuần: 9010
Lượt truy cập trong tháng: 639897
Lượt truy cập trong năm: 1654872
Tổng số truy cập: 48884763

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang