CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đảng bộ cơ quan UBND huyện – Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác CCHC giai đoạn 2015-2020
Ngày đăng 02/08/2016 | 08:19  | Lượt xem: 222

Đảng bộ cơ quan UBND huyện – Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác CCHC giai đoạn 2015-2020

Nhằm quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ về mục tiêu, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của Đảng, Chính phủ, Thành phố và của Huyện ủy; làm cho các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng và trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện CCHC, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác CCHC của cơ quan UBND huyện trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã ban hành Nghị quyết về công tác CCHC giai đoạn 2015-2020.

Trong những năm qua, công tác CCHC của Đảng ủy cơ quan UBND huyện Ba Vì luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của huyện. UBND huyện đã ban hành kế hoạch CCHC và tổ chức triển khai thực hiện; Công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện trên các phương tiện thông tin, truyền thông như cổng thông tin điện tử huyện, Đài truyền thanh huyện thường xuyên đưa tin, cập nhật thông tin đầy đủ; Cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện phát huy hiệu quả; Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được quan tâm thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn và phẩm chất, đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, hạn chế tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu, quan liêu, hách dịch đối với người dân. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị được đầu tư kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị làm việc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như phần mềm Quản lý văn bản, phần mềm Quản lý hồ sơ ở bộ phận một cửa, phần mềm gửi thư điện tử, gửi tin nhắn,… mang lại nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, công tác CCHC của một số phòng ban, cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động trong xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC; Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC của thủ trưởng một số phòng, ban, đơn vị chưa được tốt, hiệu quả chất lượng chưa cao, mang nặng tính hình thức. Nguyên nhân chủ yếu là do một số đảng viên, trong Đảng bộ chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của CCHC trong quá trình xây dựng và phát triển cơ quan UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số chi bộ trong thực hiện CCHC chưa được quan tâm đúng mức. Công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng về CCHC còn hạn chế…

Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã đề ra mục tiêu chung và những mục tiêu cụ thể cần phải thực hiện. Đó là, quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ về mục tiêu, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính của Đảng, Chính phủ, Thành phố và của Huyện ủy; Hoàn thành chương trình, kế hoạch CCHC của thành phố, của Huyện ủy giai đoạn 2015-2020 và hàng năm; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc tham gia xây dựng và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt kế hoạch CCHC; Xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới; ….

Để thực hiện tốt quan điểm, mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết cũng đã đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể như: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về công tác CCHC; Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác CCHC; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện CCHC; Phát huy vai trò của các đoàn thể trong thực hiện CCHC, …

Công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong tổng thể về cải cách chế độ công vụ, công chức của hệ thống chính trị, góp phần không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị. Mỗi đảng viên cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa, nâng cao chất lượng công tác CCHC, nhằm đổi mới mạnh mẽ, sâu rộng, loại bỏ tư tưởng trì trệ, xây dựng phong cách làm việc quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan UBND huyện./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 579
Lượt truy cập trong tuần: 66382
Lượt truy cập trong tháng: 340005
Lượt truy cập trong năm: 6574672
Tổng số truy cập: 45054241

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang