TIN HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thảo luận 6 nội dung quan trọng
Ngày đăng 02/05/2024 | 16:11  | Lượt xem: 95

HNP - Sáng 2/5, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị

 
Dự Hội nghị còn có đại diện các cơ quan của Trung ương Đảng; các đồng chí Thường trực Thành ủy; Thành ủy viên; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan đơn vị; Bí thư các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy…
 
Diễn ra trong 1 ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII) sẽ họp bàn, cho ý kiến 6 nội dung, gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và chủ đề, phương châm Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố và Công tác cán bộ.
 
Lựa chọn chủ đề và phương châm Đại hội nổi bật, tối ưu, đầy đủ nhất, đáp ứng các yêu cầu đề ra

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, để chuẩn bị cho Hội nghị quan trọng này, trong thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các Báo cáo, Tờ trình; đã trình xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và đã được tiếp thu, hoàn thiện để trình ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ngày hôm nay. 
 
Về dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và chủ đề, phương châm Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy cho biết, Đại hội đại biểu lần thứ 18 Đảng bộ Thành phố là một sự kiện chính trị rất quan trọng đối với toàn Đảng bộ Thành phố. Để chuẩn bị cho Đại hội, Thành ủy đã quyết định thành lập 3 Tiểu ban để tổ chức, phục vụ Đại hội. 
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Đối với dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị, Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về bố cục, kết cấu của đề cương. Đồng thời tham gia ý kiến cụ thể vào các nội dung như: Việc lựa chọn 14 lĩnh vực cơ bản để đánh giá những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại dự thảo Đề cương tổng quát đã đảm bảo tính bao phủ, phù hợp với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị. Việc xác định định hướng, tầm nhìn phát triển của Thủ đô trong thời gian tới…
 
Đối với chủ đề và phương châm Đại hội 18 Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy cho biết, để tăng cường trách nhiệm và thuận tiện trong việc thảo luận, góp ý của các đại biểu, sau khi bàn bạc kỹ, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố 4 phương án về chủ đề và 4 phương án về phương châm Đại hội. 
 
Từ đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu, góp ý và thể hiện rõ quan điểm đối với các phương án do Ban Thường vụ Thành ủy trình để lựa chọn ra được 1 phương án về chủ đề và phương châm Đại hội nổi bật, tối ưu, đầy đủ nhất, đáp ứng được các yêu cầu đề ra.
 
Công tác cán bộ đã có chuyển biến rõ nét ngày càng đổi mới
 
Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, Bí thư Thành ủy cho biết, đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Qua đánh giá kết quả ban đầu có thể thấy các mục tiêu của nghị quyết đã đúng và trúng với yêu cầu đang đặt ra. Công tác cán bộ bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng đổi mới, nền nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp ban hành các quy định, kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 04 của Thành ủy cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được quan tâm, khắc phục. 
 
Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tích cực thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Thành ủy. Đặc biệt là đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những giải pháp khắc phục hạn chế và những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ để có thể triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 04 của Thành ủy.
 
Tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc để làm tốt hơn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 
Về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Bí thư Thành ủy cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị nêu trên, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.
 
Để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Báo cáo gửi Ban Nội chính Trung ương, căn cứ tình hình thực tiễn và với cương vị đứng đầu các địa phương, đơn vị, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo nêu trên. Trong đó tập trung một số nội dung như: Tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và kết quả 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị trên cơ sở gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị.
 
Ngoài ra, phân tích, đánh giá sâu về các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm rút ra. Tập trung đánh giá các nhiệm vụ, giải pháp để Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới để làm tốt hơn “công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị” trên địa bàn Thành phố và các kiến nghị, đề xuất với Trung ương.
 
Kịp thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp đặc thù, riêng biệt, phù hợp với Thủ đô Hà Nội
 
Về dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Bí thư Thành ủy cho biết, công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và là quan điểm nhất quán của Đảng ta qua các kỳ Đại hội. 
 
Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp, các ngành, nhất là lực lượng vũ trang trong toàn Thành phố trên cơ sở tiếp thu những nội dung mới, cốt lõi và trọng tâm của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục quán triệt, tích cực chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; các Nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 
 
Thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo kịp thời, làm cơ sở để toàn Đảng bộ và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
 
Nhận thức rõ vai trò và vị trí của Thủ đô Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, xây dựng Chương trình hành động của Thành ủy để triển khai thực hiện Nghị quyết số 44 của Trung ương. Theo đó, luôn bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới theo tinh thần của Nghị quyết. Đồng thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp đặc thù, riêng biệt, phù hợp với địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội.
 
Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu thảo luận, tham gia góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy. Trong đó tập trung thảo luận, phân tích bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, nhất là đặc điểm tình hình của Thành phố để thấy rõ những biến đổi sâu sắc, diễn biến phức tạp, khó lường. Dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới để kịp thời bổ sung, phát triển một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh.
 
Đề xuất những phương hướng, giải pháp cụ thể, nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Chương trình hành động của Thành ủy sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị với mục tiêu cao nhất là bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đạt những kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
 
“Những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và công tác chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố. Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp” - Bí thư Thành ủy yêu cầu.
 
Ngay sau khi biểu quyết thông qua Chương trình hội nghị, Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày Dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và chủ đề, phương châm Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày Tờ trình đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.
 
Tiếp đó, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đã trình bày Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô trình bày dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, các đại biểu chia thành 4 tổ để thảo luận về các nội dung này.
 

Vương Vân

(Nguồn: https://hanoi.gov.vn/)

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 315
Lượt truy cập trong tuần: 7987
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 649591
Tổng số lượt truy cập: 60918161

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang