CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách hành chính ở Ba Vì “Hiệu quả từ mô hình một cửa”
Ngày đăng 17/05/2017 | 17:11  | Lượt xem: 104

Cải cách hành chính ở Ba Vì “Hiệu quả từ mô hình một cửa”

Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, UBND huyện Ba Vì đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời thực hiện công tác cải cách hành chính một cách thống nhất, công khai, minh bạch, đúng luật nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước.

Tính đến ngày 16/5/2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện đã tiếp nhận 3213 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, đã giải quyết và trả kết quả 2780 hồ sơ (đúng hạn 2780 hồ sơ, đạt 100%), đang giải quyết 433 hồ sơ (chưa đến hạn 433 hồ sơ), không có hồ sơ quá hạn. Để có được những kết quả trên, UBND huyện Ba Vì đã tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân về mục đích, vai trò, ý nghĩa đối với cải cách hành chính. Công khai mọi quy định về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách để nhân dân được biết. Mặt khác, giáo dục tư tưởng, xây dựng đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm làm cho mỗi cán bộ, công chức phải là người “Công bộc” trung thành của nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc. Đội ngũ cán bộ công chức không những có năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng chuyên nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, mà còn có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ văn minh, lịch thiệp khi giao tiếp với nhân dân.

Hiện nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện có 9 cán bộ công chức đều có trình độ đại học, được phân công lĩnh vực phụ trách cụ thể để giải quyết công việc. UBND huyện Ba Vì cũng đã bố trí trụ sở tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo khang trang, tạo điều kiện tốt nhất khi người dân, tổ chức đến giao dịch công việc hành chính. Bên cạnh đó, hàng loạt các văn bản pháp quy thuộc bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai giúp người dân hiểu biết, nâng cao nhận thức khi giao dịch, đồng thời tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ khi tham gia giải quyết công việc, việc tiếp nhận và trả hồ sơ kết quả thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, được người dân đánh giá cao. Ông Kiều Kiên Chung - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Ba Vì, Trưởng Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện chia sẻ: Thực hiện kế hoạch của thành phố, sự chỉ đạo của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Ba Vì, các kế hoạch của Văn phòng HĐND&UBND huyện về thực hiện công tác cải cách hành chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Ba Vì đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ cương hành chính, thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, triển khai dịch vụ công mức độ 3; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đặc biệt, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, việc phân công công tác cho cán bộ luôn đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; cũng từ việc phân công này yêu cầu cán bộ thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy trình về giải quyết thủ tục hành chính. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT cũng được thực hiện có hiệu quả dịch vụ công mức độ 3, thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử, báo cáo qua email, quản lý email, công khai danh mục, quy trình, tình hình kết quả giải quyết TTHC trên cổng thông tin điện tử của huyện. Bên cạnh đó, công tác đôn đốc kiểm tra, giám sát qua hệ thống camera, kiểm tra đột xuất, kiểm tra thường xuyên cũng được tăng cường nhằm giúp mỗi cán bộ, công chức xác định rõ trách nhiệm công chức đối với công dân trong việc hướng dẫn, đảm bảo thực hiện quy trình một lần trong thực hiện thủ tục hành chính để mang lại hiệu quả thực sự”.

Có thể khẳng định, cải cách hành chính là một khâu “Đột phá” để xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thống nhất, thông suốt, hiệu quả. Từ việc tăng cường công tác cải cách hành chính nói chung, đổi mới hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện nói riêng, trọng tâm là nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ và được nhân dân ghi nhận, UBND huyện Ba Vì đã và đang thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, góp phần tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 199
Tổng số truy cập: 27610981

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang