CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Có 05 đối tượng được điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính của huyện Ba Vì năm 2016
Ngày đăng 06/08/2016 | 15:13  | Lượt xem: 225

Có 05 đối tượng được điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính của huyện Ba Vì năm 2016

Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì vừa ban hành kế hoạch số 170/KH- UBND ngày 05/08/2016 về việc thực hiện điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính của huyện Ba Vì năm 2016.

Qua cuộc điều tra sẽ đánh giá về công tác cải cách hành chính của các phòng, ban, đơn vị, ủy ban nhân dân và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Theo đó, có 05 đối tượng điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính bao gồm: đại biểu hội đồng nhân dân huyện; cán bộ công chức, viên chức huyện; lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính và người dân có giao dịch thủ tục hành chính. Nội dung điều tra theo bộ câu hỏi 30 câu đã được phê duyệt theo Quyết định số 6674/QĐ- UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các câu hỏi thông tin liên quan. Phiếu điều tra bao gồm 5 mẫu phiếu được biên soạn câu hỏi phù hợp với từng đối tượng điều tra.

Thời gian tiến hành điều tra theo kế hoạch của thành phố bắt đầu từ 01/8 đến 9/9/2016, thực hiện thu thập thông tin với mỗi đối tượng điều tra theo tình hình cụ thể của các đơn vị; Thời kỳ thu thập thông tin về công tác cải cách hành chính của các đơn vị từ 01/01/2016 đến 30/8/2016.

Huyện Ba Vì tiến hành việc điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 sẽ giúp nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, người dân và doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính ở huyện.Qua cuộc điều tra nhằm thu thập những thông tin, đánh giá về công tác cải cách hành chính của các phòng, ban, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ huyện Ba Vì năm 2016./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 970
Lượt truy cập trong tuần: 81580
Lượt truy cập trong tháng: 186302
Lượt truy cập trong năm: 6420969
Tổng số truy cập: 44900538

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang