CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công tác cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện Ba Vì.
Ngày đăng 04/10/2011 | 00:00  | Lượt xem: 132

Công tác cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện Ba Vì.

            Nhiều năm nay, công tác cải cách hành chính của huyện Ba Vì có sự chuyển biến tích cực. Đề án được triển khai có hiệu quả, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng bộ phận một cửa, giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại cơ quan cấp huyện. Tại bộ phận một cửa UBND huyện, các quy định về thủ tục, các hồ sơ, quy trình, thời gian, phí, lệ phí để giải quyết các yêu cầu cho tổ chức, cá nhân được niêm yết công khai, trên cơ sở tuân thủ quy định của Chính phủ, rõ ràng, dể hiểu, dễ thực hiện. Tuy phạm vi điều chỉnh các lĩnh vực khá rộng và còn mới mẻ nên trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn nhưng thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện Ba Vì, các Phòng, Đơn vị có liên quan, đặc biệt là sự cố gắng nghiên cứu của cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nên hoạt động của bộ phận “Một cửa” ngày càng được ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Để đảm bảo công tác chuyên môn, bộ phận “Một cửa” của huyện đã kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, cài đặt phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm quản lý hồ sơ thủ tục hành chính. Kết quả, 9 tháng đầu năm 2011, bộ phận này đã tiếp nhận và giải quyết được 560 hồ sơ về lĩnh vực tài nguyên - môi trường, 223 hồ sơ về lĩnh vực tư pháp, 170 hồ sơ về lĩnh vực lao động - thương binh xã hội, 160 hồ sơ về lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh trong đó chủ yếu là hộ kinh doanh cá thể và 1 hồ sơ về cấp giấy phép xây dựng. Hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng và sớm hơn thời gian được phê duyệt, thỏa mãn tốt yêu cầu của công dân ./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI