CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW và kế hoạch của huyện Ba Vì về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:13  | Lượt xem: 234

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW và kế hoạch của huyện Ba Vì về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 28/4/2016, Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và kế hoạch của huyện Ba Vì về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức, viên chức.

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Văn Hà-Phó Bí thư TT HU, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW và kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức, viên chức. Với mục tiêu tinh giảm biên chế và cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng bộ máy cán bộ, công chức, viên chức. Thu hút những người có đức có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà-Phó Bí thư TT HU, Chủ tịch HĐND huyện Quán triệt Nghị quyết số 39 và các đại biểu dự hội nghị

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 39 Huyện ủy Ba Vì yêu cầu từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập từ huyện đến cơ sở phải xây dựng kế hoạch tinh giảm biên chế trong 6 năm từ 2016-2021 và từng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong đó tỷ lệ tinh giảm biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh, chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

            Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế số cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giảm biên chế và không quá 50% số cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu thôi việc hoặc thôi việc theo quy định.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 508
Lượt truy cập trong tuần: 66175
Lượt truy cập trong tháng: 339798
Lượt truy cập trong năm: 6574465
Tổng số truy cập: 45054034

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang