CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Ba Vì dự hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Ngày đăng 25/12/2022 | 13:11  | Lượt xem: 219

Sáng 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ và trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

Dự hội nghị tại điểm cẩu huyện Ba Vì có đồng chí Nguyễn Đức Anh, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng BCĐ 06 và BCĐ Xây dựng chính quyền điện tử chủ trì hội nghị; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 06 huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử huyện; các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 06 huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo 06; tổ công tác Ban chỉ đạo 06 các xã, thị trấn.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. Nhờ đó, năm 2022 đã hoàn thành 9/12 chỉ tiêu và 101/107 nhiệm vụ trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; hoàn thành 45/56 nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp trước; hoàn thành 59/225 nhiệm vụ của Đề án 06 và đang tiếp tục triển khai 166 nhiệm vụ.

Tại huyện Ba Vì, bước đầu đã dần hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT các phòng, UBND các xã, thị trấn trên hệ thống mạng nội bọ, wifi; hoàn thành chỉ tiêu 100% các xã, thị trấn được xây dựng trang thông tin điện tử, góp phần công khai minh bạch thông tin thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các hoạt động cơ quan chính quyền xã, thị trấn. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu bước đầu được quan tâm triển khai thực hiện, dự kiến hết năm 2022 có 50% cơ sở dữ liệu hộ tịch được chỉnh lý, số hóa để đưa vào khai thác sử dụng. Nhờ có sự đôn đốc, kiểm tra mạnh mẽ nên tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 phát sinh hồ sơ trong năm 2022 đạt 55,67%, một số xã vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đặc biệt là đối với 03 xã về đích nông thôn mới năm 2022 đã cơ bản đảm bảo tiêu chí thông tin và truyền thông. Hoạt động xử lý hồ sơ qua mạng, chuyển nhận văn bản điện tử ngày càng được mở rộng.

Đồng chí Nguyễn Đức Anh, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng BCĐ 06 và BCĐ Xây dựng chính quyền điện tử chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Ba Vì

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc đối với chúng ta, đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành. Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 là rất nặng nề. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị thẳng thắn đánh giá rõ ràng, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2022 của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06; đánh giá ý nghĩa, hiệu quả của chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương mình; nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn làm cản trở đến việc công cuộc chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06; đồng thời tìm đúng nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm thì mới có giải pháp hữu hiệu.

Tại hội nghị các ngành, địa phương chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, những giải pháp cụ thể trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, Đề án 06; xác định rõ các quan điểm, định hướng và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, cũng như trong dài hạn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2023 là năm “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp; góp phần xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng tin tưởng, Chương trình chuyển đổi số với trọng tâm là Đề án 06 sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Lê Thu

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang