CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Ba Vì: dự hội nghị trực tuyến tập huấn công tác CCHC năm 2021 do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức
Ngày đăng 29/09/2021 | 14:09  | Lượt xem: 136

Sáng ngày 29/9, huyện Ba Vì đã tham dự hội nghị tập huấn công tác CCHC năm 2021 do Sở nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức theo hình thức trực tuyến Zoom Meeting. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Ba Vì có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện.

Đại biểu các phòng, ban, ngành và quận, huyện của thành phố dự hội nghị trực tuyến tập huấn công tác CCHC năm 2021 do Sở nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức qua quần mềm Zoom Meeting

Đồng chí Chu Huy Phương, Trưởng phòng Nội vụ huyện Ba Vì tham gia hội nghị tập huấn trực tuyến về CCHC năm 2021 do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã được tập huấn các nội dung: Nghị quyết số 76/NQ- CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030; Đề án “Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ- TTg ngày 27/3/2021 của thủ tướng chính phủ; Đề án “hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ- BNV ngày 18/11/2020 của Bộ Nội vụ và kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2021 của Bộ nội vụ; Chương trình số 01- CTr/Tu ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội ban hành về “tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính gia đoạn 2021- 2025”; Kế hoạch số 136/KH- UBND ngày 14/6/2021 của UBND thành phố về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2021; Kế hoạch số 45/KH- UBND ngày 14/6/2021 của UBND thành phố về Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Thành phố năm 2021; Kế hoạch số 143/KH- UBND ngày 11/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công SIPAS giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch nâng cao SIPAS năm 2021 của thành phố; Công văn số 2542/UBND- SNV ngày 5/8/2021 của UBND thành phố về tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2021 của Thành phố; Công văn số 2542/UBND- SNV ngày 5/8/2021 của UBND thành phố về tăng cường giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước năm 2021. Bên cạnh đó, các đại biểu dự hội nghị cũng được giới thiệu một số sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay về CCHC tại một số cơ quan, địa phương, đơn vị.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính của huyện Ba Vì nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng thực tiễn trong công việc; góp phần thực hiện tốt, hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì.

Lê Thu

Thông kê truy cập

Đang online: 2228
Lượt truy cập trong tuần: 96923
Lượt truy cập trong tháng: 498894
Lượt truy cập trong năm: 6268617
Tổng số truy cập: 53498508

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang