CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Ba Vì dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về tập huấn nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Ngày đăng 21/12/2018 | 11:00  | Lượt xem: 3974

Ngày 20/12/2018, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tập huấn nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Ba Vì có đồng chí Đỗ Mạnh Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng, ban ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tập huấn nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Điểm cầu huyện Ba vì

Những năm qua, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với chủ trương chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nhằm bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Nghị định 61). Nghị định 61 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng đến các bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập cổng dịch vụ công quốc gia... Thực hiện Nghị định 61, ngày 08/8/2018 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định 61 với các nhóm nhiệm vụ đó là: Hoàn thiện thể chế. Kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp; ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong việc giải quyết TTHC, rà soát, công bố danh mục TTHC và tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC. Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Tại buổi tập huấn, các nội dung trong triển khai Nghị định được làm rõ như: Nguyên tắc thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông; Việc công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận 1 cửa; Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; Rà soát TTHC xây dựng dịch vụ công trực tuyến; Nội dung Chỉ thị 30 của Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương…

                                                                                                   Diệu Thu

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 955
Lượt truy cập trong tuần: 148861
Lượt truy cập trong tháng: 253583
Lượt truy cập trong năm: 6488250
Tổng số truy cập: 44967819

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang