CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Ba Vì tích cực triển khai, vận hành sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố
Ngày đăng 27/10/2018 | 08:26  | Lượt xem: 3927

Huyện Ba Vì tích cực triển khai, vận hành sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố