CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Ba Vì trong 7 tháng đầu năm đã có hơn 5.000 người được bồi dưỡng, đào tạo
Ngày đăng 14/08/2017 | 16:33  | Lượt xem: 84

Huyện Ba Vì trong 7 tháng đầu năm đã có hơn 5.000 người được bồi dưỡng, đào tạo

Ba Vì là một huyện có dân số đông, địa giới hành chính rộng có nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố và Trung ương đóng quân trên địa bàn; là huyện đang trên đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nhằm tiếp tục nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ đảng viên, công chức từ huyện đến các xã, thị trấn. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng của huyện đã giao cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tranh thủ nguồn kinh phí của huyện và thành phố xây dựng chương trình bồi dưỡng, đào tạo theo đúng thủ tục mở lớp cũng như nội dung từng chương trình giảng dạy nhất là những chương trình có nhiều đối tượng học, các chương trình theo quy định phải cấp bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận được quản lý chặt chẽ đúng quy luật.

Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đối tượng 4

          Trong 7 tháng qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức 22 chương trình, 44 lớp với gần 5246 học viên đạt 77% về số lớp và 70% số lượng học viên. Trong đó chương trình sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đã đạt 100% kế hoạch, chất lượng học viên 100% đạt loại trung bình trở lên, trong đó xếp loại khá, giỏi chiếm 70%. Tuy nhiên trong những tháng qua, công tác bồi dưỡng đào tạo của huyện còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục, đó là tiến độ thực hiện kế hoạch ở một số chương trình còn chậm, ý thức học tập của một số học viên chưa cao, công tác quản lý học viên ở một số lớp chưa chặt chẽ, ban quản lý lớp còn nể nang, thiếu kiên quyết trong công tác theo dõi sỹ số học của các lớp chưa khoa học, một số học viên chưa tự giác, nghiêm túc trong thời gian học tập tại Trung tâm.

Để công tác bồi dưỡng, đào tạo đi vào hoạt động có hiệu quả, nề nếp trong những tháng còn lại của năm 2017, Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng, đào tạo của huyện đã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức cơ sở Đảng đã được giao tổ chức các lớp bồi dưỡng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai mở lớp theo đúng lộ trình đã được phê duyệt. Phấn đấu đến hết tháng 11 toàn huyện bồi dưỡng đủ 21 chương trình cho 23 lớp với gần 3062 học viên còn lại của năm 2017, hoàn thành kế hoạch cả năm theo mục tiêu đã đề ra.

          Ban chỉ đạo của Huyện ủy đã điều chỉnh một số nội dung không phù hợp như không mở lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức người dân tộc kinh đang công tác tại 7 xã miền núi vì chưa đủ điều kiện giáo trình, tài liệu giảng dạy. Thay vào đó là lớp bồi dưỡng chính sách dân tộc và bảo tồn bản sắc văn hóa cho các đối tượng cốt cán làm công tác dân tộc và bảo tồn văn hóa ở các xã miền núi của huyện. Ban chỉ đạo của huyện đã chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện (đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo) cần chăm lo bảo đảm chế độ của các giảng viên và học viên, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập, thanh quyết toán phần kinh phí đã duyệt năm 2017 và xây dựng kế hoạch mở lớp cho năm 2018 trình huyện và thành phố phê duyệt./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 202
Tổng số truy cập: 27611175

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang